НАЦИД е водеща институция в Националната информационна структура на Република България.

НАЦИД комплектува, съхранява, обработва и разпространява информация и документация за моделите за управление, структурата, контрола и ресурсното осигуряване на системите за народна просвета, висше образование и наука. Центърът поддържа информационни масиви, като изгражда и развива специализирани бази данни в областта на образованието, науката, технологиите и иновациите.

Информационни издания

ADVANCES IN BULGARIAN SCIENCE
ADVANCES IN BULGARIAN SCIENCE Тримесечно списание на английски език
ISSN 1312-6164

Популяризира постиженията на съвременната българска наука във всички области на познанието и подпомага международния научен обмен на идеи и съвместни изследователски дейности.
INFOсвят
INFOсвят Тримесечен информационен бюлетин ISSN
1312-4730

Разпространява информация за световните тенденции и постиженията в образованието, науката, технологичното развитие и иновациите.
АКТУАЛНИ КОНКУРСИ
АКТУАЛНИ КОНКУРСИ Експресен електронен бюлетин
Подпомага националната и международна мобилност на учените в рамките на Европейското научно и образователно пространство.
ПЕДАГОГИУМ
ПЕДАГОГИУМ ПЕДАГОГИУМ – Електронен бюлетин
Разпространява актуална информация за най-новите постъпления в библиотечно-информационнния комплекс по педагогика.

Педагогическата библиотека към Дирекция „Образование и наука“ – Община Пловдив притежава по абонамент  печатния вариант на бюлетин „INFO СВЯТ“ и електронния бюлетин „ПЕДАГОГИУМ“.

Изданията на НАЦИД – печатни и електронни – могат да бъдат ценен помощник за управленските кадри в областта на образованието, за учители и студенти.

Повече за дейността на Националния център за информация и документация можете да получите и в сайта www.mail.nacid.bg /За темата Педагогика-препоръчано са използвани текстове от сайта/.

Информация за препоръчаните периодични издания на НАЦИД подготви Иванка Лапавичева – ст. специалист в Педагогическа библиотека -Дирекция „Образование и наука“ – Община Пловдив

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *