ПСИХОЛОГИЯ ЗА РОДИТЕЛИ

Педагогическата библиотека към Община Пловдив – Дирекция „Образование и наука” абонира за своите читатели изданието на Българската школа по психоанализа „Психология за родители”.

Списанието излиза в гр. Варна веднъж в месеца и е създадено, за да популяризира „психологични знания, научни достижения, разработки и практически опит на психолози”. Редакционната колегия се състои от: Гл. редактор: Светлана Петрова, Отговорен редактор: Ирена Киркова и Членове на редколегията – Иванна Добрева, Десислава Василева, Драгомир Петров, Нина Илиева, Илияна Петрова – Борисова.

Списанието „Психология за родители” очертава насочеността на изданието към аспектите на развитие на детската личност.

Детското развитие в неговите три аспекта – биологически, психологически и социален, не е нищо друго освен един ръководен от родителите процес. Нормалният психологичен климат в семейството е от съществено значение за хармоничното развитие на детето.

Списание ПСИХОЛОГИЯ ЗА РОДИТЕЛИ е насочено към: – родителите – настоящи, бъдещи, и към родителите, които вече са отгледали децата си; – специалисти – педагози, психолози, социални работници и т.н.

Списанието акцентира към влиянието на родителите и семейната среда върху развитието на детето.

Стреми се да покаже начините, по който родителите могат да намерят пътя към децата си.

Разглеждат се актуални теми, свързани с възпитанието през основните етапи на развитието на детето.

Поставят се основни проблеми и се търсят алтернативи за справяне.”

Психология за родители” – бр. 1 /21/ от 2010 г. съдържа статии за:

• децата аутисти

• спортни навици при децата

• бъдещият татко

• левичарството при децата

„Психология за родители” – бр. 2 /22/ от 2010 г. ни запознава с:

• професионална помощ за родители

• детето и парите

• контролът вкъщи

• децата и дрогата

• общуване в ранна детска възраст

Списанието „Психология за родители” може да бъде полезно на педагози, психолози, социални работници и за всички родители, които търсят решение на проблемите си.

Информацията подготви Иванка Лапавичева – ст. специалист в Педагогическа библиотека – Дирекция „Образование и наука” – Община Пловдив.

17.02.2010 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *