ОСНОВНИ ИДЕИ ВЪВ ФИЛОСОФИЯТА

ФИЛОСОФИЯТА В СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ: ОТ ФРОЙД ДО ДЕРИДА

Разработил: Стоян Зайков

Страница на проекта.
ПРОЕКТА Е ПО Проект № BG051PO001 – 4.2.03-0091 „Образователна интеграционна система за знание, толерантност и превенция на агресията“ е реализиран по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *