ОГАНЕСЯН, Н. Т. Педагогическая психология. Система разноуровневых заданий: Уч. пособие/ Н. Т. Оганесян. – Москва: КНОРУС, 2009. – 324 с.

Новата книга  на Наталия Оганесян е учебно пособие, съставено в съответствие с Държавните образователни стандарти и съдържа контролни задачи с различна степен на сложност. Тя отговаря на нуждата от образователен мониторинг за постигане на желания резултат в обучението.

Традиционният контрол и проверка на знанията, уменията и навиците в пособието е развит по посока на приемане на педагогическия тест като инструментално средство.

Използването на тестовата методика позволява осъществяване на количествен анализ за успешността на обучението.

Книгата „Педагогическа психология” е построена в шест основни дяла с приложения и отговори на контролните задачи.

  • Проблеми на контрола на обучение – принципи, обективност, систематичност, нагледност
  • Особености на тестовия контрол – вид и преимущества
  • Контролни задачи в курса „Педагогическа психология” – чрез технология на „портфолио”
  • Контролни задачи на репродуктивно ниво
  • Контролни задачи на конструктивно ниво
  • Контролни задачи на творческо ниво – технология на проекта, основни принципи на проектното обучение, типология на проектите, модулна технология
  • * Варианти: планиране, провеждане, класификация,фактори за ефективност, хуманитарна експертиза, модел на випускника на съвременното училище, нова парадигма, традиционно информацонно съобщение, проблемно информационно съобщение, Интернет-технологии, анализ на системата, разработка на контролни тестови задачи, психолого-педагогически мониторинг, анализ на невербалното общуване в дейността на учителя, анализ на видеоурока
  • Приложения – К. Роджърс, А. Маслоу, Э. Фром, Э. В. Ильенков, Нетрадиционни форми в организация на обучението, Отговори на контролните задачи на репродуктивно ниво, Теми за реферати и курсови работи

 

Учебното пособие ще представлява интерес за учители и студенти от педагогически вузове, методисти в центровете за усъвършенстване на учители, ръководители на училища, практици-педагози, научни работници, също и за организатори на педагогическото професионално образование.

Педагогическата библиотека може да предложи на читателите си новото заглавие в областта на педагогическата психология / гр. Пловдив 4000, ул. „Съборна” № 39 А, тел. 032/631-621/.

Информация от Иванка Лапавичева – ст. специалист в Педагогическа библиотека – Дирекция ОН – Община Пловдив

16.03.2011 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *