http://zaednovchas.bg/

Нашата цел

Мисията на Заедно в час е да насърчава и подготвя способни и амбициозни млади хора да бъдат мотивиращи учители и лидери, за да се улесни достъпът на всяко дете в България до качествено образование.

Нашата цел е всяко дете в България да има достъп до качествено образование, независимо кое училище посещава, в кое населено място живее и какви са финансовите възможности на неговите родители. Всяко дете в страната да се обучава от учители, които успешно подкрепят своите ученици да развият максимално потенциала си. Един ден учителската професия да се радва на престижа и уважението, които заслужава.

Заедно в час ще работи дългосрочно за осигуряване на достъп до качествено образование за всяко дете в България, заедно със своите съмишленици и завършилите успешно програмата за мотивиращи учители.

Предизвикателството

Качеството на българското образование се влошава:

През годините България регистрира рязко снижаване на резултатите по математика и в двете международни оценявания TIMSS и PISA. Българските ученици се нареждат по резултати след тези от Сърбия, Турция, Румъния и далеч след тези от Унгария.

По-малко от половината 15-годишни ученици в България успяват да достигнат определения от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) критичен праг на грамотност при четене и математически способности (Световна банка).

Днес образователната система в България не предоставя равни възможности за развитие на всяко дете:

Сравнително високите постижения на учениците от профилираните гимназии като цяло и значително по-ниските резултати на тези от средните общообразователни училища (СОУ) и професионалните гимназии в България подчертават с особена острота проблема за равния достъп до качествено образование, както и за нееднаквото му качество в различните видове училища (PISA 2006).

Учениците от езиковите малцинства и от по-бедни семейства показват по-ниски резултати на тестовете за проверка на знанията по различните учебни дисциплини. Децата от семейства с по-нисък социален статус се представят значително по-неубедително от тези с по-висок стандарт на живот (Световна банка).

Все повече деца не посещават редовно училище или го напускат

През учебната 2008–2009 година 15500 ученици са напуснали по различни причини преждевременно общообразователните училища (НСИ)

През 2007 г. общините започнаха да оптимизират училищната си мрежа. Закриването на училища достигна върхови нива през 2008 г. – 340 училища спрямо 111 през 2007 и 44 през 2009 г. Това е предпоставка за изпадане на ученици от образователната система (доклад на Световната банка за ефективността на българските училища от 2010 г.).

Липсват източници и стимули за модернизиране процеса на обучение:

По данни на TALIS 2007 мнoзинството български учители залагат на пасивни методи на обучение. България се нарежда на трето място от анкетирани 23 държави по подкрепа от страна на учителите на пасивните спрямо активните методи на обучение.
Средната възраст на учителите в България е 50 години (МОМН). Над 38% от тях са над 50-годишна възраст. Едва 3,4% са под 30 години, а 0,5% – под 25 години (НСИ).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *