СОУ „Методий Драгинов“ – с. Драгиново, общ. Велинград
Дълги години в село Драгиново има само духовно училище. Както във всички мохамедански училища, така и тук съществува мектеб (училище) към Старото училище срещу джамиятаджамията за заучаване на молитви. Методът на преподаване е подражанието – учителят диктува дадена молитва, а ученикът я повтаря, докато я научи наизуст, после се пристъпва към заучаване на елифа (арабска азбука) и след това се преминава към четене на Корана. Такова училище има чисто религиозен характер и подготвя децата само да четат молитви и да се подписват на староарабски. За това обучение няма срок. Успелите завършват с „хатим” (цялостно четене на Корана), а някои от желаещите могат да продължат образованието си в по-висша степен – медресета.

През учебната 1881/1882г. в село Каменица (тогава на 5 км от Драгиново)се открива отделение за помачета… Новото светско училище в село Драгиново е открито през 1914 година. Живите свидетели от онова време добре си спомнят песента на училищния звънец в двора на джамията, където е построена паянтова постройчица с две учебни стаи. Архивните материали разказват за първата учителка Мара Тачева и нейната борба срещу местните първенци, които недооценяват ролята на новото училище. След Първата световна война Спиро Василев също не успява да се пребори с упоритата съпротива.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *