СОУ“Свети княз Борис I“
град Асеновград

История на училището

1907/1908 г. Поставя се началото на гимназиалното образование в Станимака. В летописната книга на училището е отбелязано, че се открива четвърти клас, който е първи гимназиален клас.
1912/1913 г. След прекъсване към Станимашката смесена прогимназия се открива първи и втори гимназиален клас за момчета и момичета. Учебните занятия се водят в собствена сграда /бившият междуучилищен център/.
1916 г. С протоколно решение 20 от 15.ІV.1916 г. е определен за патронен празник на училището 2 май – „Свети цар Борис І“ Оттогава училището се нарича „Цар Борис І“.
1918/1919 г. Гимназията става пълна и средните класове се отделят.
1933/1934 г. В края на учебната година със заповед на министъра на народната просвета става закриването на гимназията.
1934/1936 г. Откриват само средно реално училище.
1936/1937 г. Възстановява се Държавната смесена гимназия „Свети цар Борис І“– Асеновград.
1945 г. Смесената гимназия се разделя на мъжка и девическа, за да минат на двусменно обучение. Мъжката се нарича „Цар Борис І“ , а девическата – „Иван Асен ІІ“.
1948 г. Мъжката гимназия се премества в новопостроената сграда на ул. „Захари Стоянов“, а девическата остава в сградата на ул. „Училищна“ № 11.
1950/1951 г. Мъжката гимназия се преименува в Средно смесено училище „Ленин”, а девическата се преименува във „Васил Коларов“.
1953/1968 г. В гимназията има и вечерно училище.
1961/1962 г. Става обединението на двете гимназии под името Политехническа гимназия „Ленин“.
1971 г. На 28.01. е открито новото крило на гимназията. В една от залите учителят по биология Димитър Ковачев, урежда прекрасна палеонтологична сбирка, която по-късно полага основите на Палеонтологичния музей в Асеновград.
1990/1991 г. Училището връща старото си име „Свети княз Борис І“.
2007 г. СОУ „Свети княз Борис І“ чества 100 години гимназиално образование в Асеновград.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *