НА ВНИМАНИЕТО НА УЧИТЕЛИТЕ ПРЕПОДАВАЩИ ФИЛОСОФСКИТЕ ДИСЦИПЛИНИ И ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА ПРИДОБИЯТ НОВА СПЕЦИАЛНОСТ
 
 
ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
 “ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 
философско – исторически факултут
Магистърската програма “Философия и социални науки през ХХ век” е организирана от Философско-историческия факултет на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”. Тя е широко отворена не само за участници с професионална квалификация в областта на философията и социалните науки, но и за всички заинтересовани от нея бакалаври и магистри.
Програмата запознава с основните философски и социалнонаучни дискусии през ХХ век, представяйки както парадигмите в рамките на отделните научни дисциплини, така и специфичните гранични области на взаимодействието между тях. Тя дава достъп до най-новите резултати в съответните области и възможност за запознаване с актуални изследователски постижения на български и международни научни колективи. 
Завършилите програмата получават философско-социологическа подготовка, която ще им даде възможност да работят като преподаватели във висши и средни училища, участници в изследователски екипи на научни звена, експерт-коментатори в медиите, консултанти в национални и международни програми за реформи в образованието по философия и социални науки.
Учебният план на програмата включва:
І. Задължителни лекционни курсове: 
Увод във философията
Увод в социологията
Увод в аксиологията (етика и естетика) 
Увод в логиката
Социологическите парадигми на ХХ век
История на философията 
 ІІ. Избираеми лекционните курсове (избират се 6 от предложените 9):
Антропология:
Антропология 
Антропология и социология на религиите 
Антропология на историята
Социология:
Философия и социология на правото
Философия и социология на политиката 
Философия и социология на историята 
Философия:
Логика и методология на хуманитарните науки
Философски и политически дискурси за Европа
Философски дискурси на модерността и постмодерността
 Кандидатите се приемат въз основа на средния успех от завършена бакалавърска програма и оценката от държавния изпит за завършена бакалавърска степен, като средното аритметично от тези две оценки трябва да бъде не по-малко от 4,00.
Обучението в магистърската програма е с продължителност 3 семестъра. През първия и втория  семестър се прослушват по 5 курса, а през третия 2 курса и се разработва  магистърската теза. Всеки от курсовете е с 60 часа аудиторна  заетост.
Завършилите получават образователна степен магистър по философия.
Таксата за един семестър е 500 лв.
                                           Доцент д-р Мария Шнитер
                                           Декан на ФИФ
За контакти и информация: 
ПУ“ П. Хилендарски“, 4 000 Пловдив, ул. „Цар Асен“ №24, Донка Кескинова – тел:032 692 370, 032 632 621, 0889 980 881,  e-mail: keskin@evrocom.net

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *