Живеем в земята на Ботев Национален конкурс за написване на стихотворение и есе

Краен срок: 30 април 2006 г.
Община Враца, Център за работа с деца – Враца със съдействието на Национален дворец на децата – София и Регионален инспекторат по образование – Враца обявяват Национален конкурс за написване на стихотворение и есе “Живеем в земята на Ботев”. Целта на конкурса е: да се приобщят участниците към делото на революционера Христо Ботев и към дълбоко хуманното му творчество; силата, с която Ботев присъства в националния пантеон на безсмъртието, да помага за укрепване духа на патриотизъм и българщина в младото поколение на България. Конкурсът е посветен на 130-та годишнина от подвига на Христо Ботев и неговата чета.
Право на участие имат всички ученици от V до ХII клас. Всеки участник в конкурса може да представи до две стихотворения или едно есе. Възможно е участие и в двата раздела.
Участниците в конкурса за написване на стихотворение се разделят в две възрастови групи: I-ва група – от V до VIII клас; II-ра група – от IХ до ХII клас.
В конкурса за написване на есе има само една възрастова група – от VII до ХII клас.
Изисквания към есето – да бъде до 2 (две) машинописни страници.
След конкурсното произведение трябва да има следната информация: Име и фамилия, ЕГН на автора, клас, училище (извънучилищно звено), селище, точен адрес и телефон.
Участниците в конкурса трябва да изпратят своите творби, написани в 3 (три) екземпляра до 30.04.2006 г. на адрес:
гр.Враца
ул. “Читалищна” 5, п.к. 89
за Националния конкурс “Живеем в земята на Ботев”
В конкурса не могат да участват творби, участвали в други такива изяви.
Заключителният етап на Националния конкурс за написване на стихотворение и есе “Живеем в земята на Ботев” и награждаването ще се състоят в гр. Враца на 26 и 27 май 2006 г. по време на традиционните Ботеви празници. Пътните разноски са за сметка на участниците, а една нощувка и дневните се поемат от организаторите. На заключителния етап във Враца могат да присъстват и ненаградени участници и литературни клубове, като поемат изцяло разходите си и предварително направят заявка.
За допълнителна информация:
Враца – Център за работа с деца
092/ 62 43 38 – П. Гушанска – директор
092/ 62 62 95 – Р. Цветкова – организатор

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *