На националната викторина-конкурс, посветен на 130-годишнина от Априлското въстание 1876г. за ученически текстове и рисунки, организиран от КПД „Родно Лудогорие”, със съдействието на МОН 2006г.

     Теми:

  1. Четата на Таньо войвода: път от саможертва към свобода
  2. Какво зная за четата на Таньо войвода- епизод от Априлското въстание

 Основни цели:

  1. Да се създадат условия за формиране на ценностни ориентации и качества, свързани с чувството на национална идентичност и любов към Родината и уважението към другия;
  2. Да се създадат условия за развитие на потребности, интереси и нагласи за учене и самоусъвършенстване при изразяване и отстояване на активна жизнена и гражданска позиция.

 Конкретни цели:

  1. Да се усвоят и разширят знанията за Априлското въстание и четата на Таньо войвода като знаменателен епизод от въстанието;
  2. Да се формират и затвърдят умения за аргументирано писмено излагане на лична теза и боравене с исторически факти и извори;
  3. Да се формират и затвърдят умения  самостоятелно набавяне, представяне, аргументиране и анализ на данни.
  4. Да се стимулира емоционално-естетическото отношение към значими исторически събития.

 Видове писмени текстове:

Съчинения, аналитични интерпретативни текстове, есета и стихотворения.

 Участници:

Учениците от съответното училище, подготвили собствени писмени текстове и/или рисунки по зададените теми.

Етапи:

І. Етап: учениците от съответните степени на образование: до VІІІ клас и втора група – ІХ- ХІІ клас, със съдействието на учителите по история, български език и литература, изобразително изкуство изготвят писмените си текстове и рисунки, след което ги предават на специално определен от директора на училището учител, който ги изпраща  на адрес: София 1303, ул. „Осогово” №60, КПД „Родно Лудогорие”- за д-р А. Кънев

 ІІ.Етап: комисия в състав: председател Борис Илиев, членове: акад. Светлин Русев, проф. Десислава Минчева, д-р Анатолий Кънев, д-р Тихомир Стефанов, Ерхан Чаушев, Иво Попов, разглеждат постъпилите писмени текстове, като ги  оценява и класира според образователните степени до VІІІ клас и втора група – ІХ-ХІІ клас, в срок до 30.05.2006г.

Награди:

Първа награда- 50лв., Втора награда-30лв, Трета награда-20лв., Поощрителни награди-10лв.

Наградите се определят за всяка образователна степен, включително отделно за стихотворение и рисунка.

Наградите  ще се обявят по време на традиционния 21-ви поход „По стъпките на четата на Таньо войвода”, организиран от КПД „Родно Лудогорие”, в периода 30.05-02.06.2006г.

Паричните награди ще бъдат изпратени с пощенски запис на съответните учители, изпратили писмените текстове и рисунки.

Всички участници в националната викторина- конкурс ще бъдат отличени с грамоти от МОН и КПД „Родно Лудогорие”

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *