1) Какво е „Технология на отвореното пространство„

* Метод за водене на срещи
* Метод, който залага на способността на хората да се самоорганизират
* Метод, който споделя отговорността за резултатите с всички участници
* Позволява гъвкавост и индивидуализъм в рамките на само няколко правила
* Прави видими идеите на различни групи
* Намира бързо решения на различни проблеми с участието на всички заинтересовани
* Позволява достигането на бързи резултати
2) Кога да се използва?
* При наличието на реален проблем, който засяга представители на различни групи
* При наличието на сложна ситуация, която изисква постигане на консенсус
* При разнородни мнения и начини за предприемане на действия
* При необходимостта от бързо вземане на решение
* Когато е необходимо участието на всички въвлечени в дадена сутуация
3)Правилата = 1 закон + 4 принципа
* „Законът на двата крака“- Поеми отговорност за това, което те вълнува.
* „Който дойде е подходящият човек“- Приемете с „добре дошъл“ всеки.
* „Каквото и да се случи е единственото, което е могло да се случи“ – Позволете неочаквани дискусии, като се фокусирате върху това, което е най-важно за
участниците.
* „Когато и да започне е подходящото време“ ~ Творческият процес не може да се контролира.
* „Когато е приключило е приключило“- Груповата работа си има свой поток. Нека
водещ е творческият процес, а не часовникът.
4) Как да се подготвим?
* Изберете тема, която вълнува искрено хората.
* Поканете участниците.
* Подгответе „пространството“ (зала, необходими материали, водещ).
* Отворете пространството и „пазара на идеи“.
5) Ползите на метода?
* Творчески процес с много ентусиазъм и сътрудничество от страна на всички.
* Споделена отговорност и лидерство.
* Решенията се раждат „отвътре“.
* Участниците са отговорни за това, което се е/ не се е случило.
* Участниците имат възможнст да изразят всичко, което според тях е важно.
* Планове за действие и конкретни стъпки са резултати от дискусиите и работните
групи.
* Всяка среща завършва с готов протокол, който всеки получава.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *