• Задавайте само по един въпрос и, след като сте получили отговор, преминете към следващия.
• Задавайте въпросите си колкото се може по-директно и яснo
• А   Избягвайте въпросите, изискващи отговори „да“ и „не“.
• Не започвайте с дискусионните въпроси веднага след биографичните данни /напр.: детството е добра стартова позиция/.
• Не позволявайте моментите на мълчание да ви притеснят.
• Избягвайте да прекъсвате интервюирания, както и намеса на външни фактори по време на интервюто.

• Не се притеснявайте, ако интервюираният се отдалечава от зададения въпрос.
Понякога най-добрите резултати идват по този начин. Можете любезно да насочите интервюирания в посоката, която желаете със следващия си въпрос.
• Винаги проявявайте уважение към интервюирания. Използвайте жестове и мимики по време на дискусиите, за да насърчавате и покажете, че сте заинтересован от това, което той /тя казва. Интервюираният Ви подарява спомените си и споделя с Вас преживяното.
• По време на интервюто не демонстрирайте своите знания, чар и интелигентност.
• Продължителността на интервюто не бива да надвишава два часа.
• Едно искрено „Благодаря!“ прави чудеса след интервюто.
• Винаги помнете, че „добрият интервюиращ блести чрез своите интервюта“.
 
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ СЪВЕТИ ЗА ОЩЕ ПО-ПЪРВОКЛАСНО ИНТЕРВЮ…
 
I. ПО ВРЕМЕ И А ИНТЕРВЮТО
/   Правене на снимки
• Снимайте човека, когото интервюирате.
2.  Използване на източници
• Носете със себе си различни материали, например снимки, с които да
предизвикате някакви реакции.
3.   Попитайте човека, когото интервюирате, за използването на материалите, които носите
• Източниците са важни средства, които поддържат интервюто.
4   Препоръка към другите участници в интервюто
• Бъдете убедителни и настоятелни и се стимулирайте взаимно.
II. СЛЕД ИНТЕРВЮТО
1.   Водете си дневник или бележки веднага след интервюто
• Запишете първите впечатления, за да опресните паметта.
2. Прослушайте записа отново.
• Запишете разговора в общи рамки.
3. Направете протокол
• Напишете текста от интервюто, подредете листата и запазете
магнитните носители със записа / касети, CD-та и т.н./.
4. Разговаряйте за интервюто със страничен човек
• Разговорите за интервюто ви помагат да разберете възможните
причини за емоциите, изразени в него.
5. Споделете с човека, когото интервюирате    .
• Ако сте споделили свои чувства и мисли с този, когото
интервюирате, значи вече имате нещо общо.
 
III. РАБОТА ВЪРХУ ИНТЕРВЮТО
/   Напишете интервюто
• Разговорният език е различен от писмения и може да доведе до
трудности при транскрибирането.
2. Аранжиране на вашия писмен материал
• Съпоставете нещата от записания и написания текст, тема върху тема,
компонент върху компонент. Не си позволявайте промени в
съдържанието.
3. Напишете кратка биография
• Напишете най-важните данни за човека, когото сте интервюирали.
4. Работа върху написания текст
• Препишете вашия текст и проверете за стилови и граматически
грешки.
5. Анализирайте вашия текст
• Написаният текст трябва да отговаря на съдържанието и замисъла на
интервюто.
6. Осмисляне на информацията
• Сравнете съдържанието на получената информация с други източници по същия въпрос.

 
Забележка:

Материалите са предоставени от конференцията преведена във Велико Търново.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *