Димитър Арнаудов – Преподавател по Методика на
обучението по история в ИУ „Любен Каравелов “ – Кърджали

- Електронният учебник по история

към
материали ..>>


Иван Зартов – ПГХТБ „Проф. Д. Баларев“ – Русе

- „Самоучител по българска история“
-
„Мултимедийни уроци“

към
материали ..>>
Пенко Рисков – Директор на СОУ „Софроний
Врачански“ – Пловдив
- „Минало незабравимо“ – Уроци по Родинознание за ІV
клас

към материали
..>>
Борис Михайлов – учител в ОМГ“ Ак. Кирил Попов“ -
Пловдив
- „История Славянобългарска“
– Тестове – History on-line

към
материали ..>>
Георги Василевски – учител в ТГ „Васил Левски“ -
Пловдив
- „Урок за Априлското въстание 1876г.“

към материали ..>>
Соня Семерджиева – учител и Иван Иванчев, Павлин
Цицелков, Мариян Тенев, Атанас Божиков – ученици в ЧПГ „Ак. Любомир Илиев“ -
Пловдив
- „Обликът на Пловдив – Живота на българите през ХІХ и ХХ век“

към
материали ..>>
Николай Петков и Мартин Маргаритов – ученици в ОМГ
„Ак. Кирил Попов“ – Пловдив
- „Бележити държавници“

към материали ..>>
Милена Тодорова – учител по история на английски
език в ГПЧЕ „Ромен Ролан“ – Стара Загора
- „Internet в обучението по история
при работа по Европейски проекти“

към материали
..>>
Елмира Василева – учител по история на английски
език в 23 СОУ “ Фредерик Жолио- Кюри“, София
- „Internet в обучението по
история на английски език“
- „Българско Възраждане“
- „Презентация
21”

към
материали ..>>
Неделин Бояджиев – учител по история в ОУ“Отец
Паисий“-с. Бегово обл. Пловдив
- „Internet в обучението по история“
-
„Варианти за преговор на материала за VІІ и VІІІ клас чрез СД – Древна Гърция и
Рим“

към
материали ..>>
Кристина Ганева – учител по „Информатика и ИТ“ в
НСОУ „София“, София
- „Междупредметни връзки в обучението по „ИТ“ и „История
и цивилизация“

Гергана Крумова – учител по „Информатика и ИТ“ в НСОУ
„София“, София
- „Междупредметни връзки в обучението по „ИТ“ и „История и
цивилизация“

Соня Иванова – учител по „Информатика и ИТ“ в НСОУ „София“,
София
- „Междупредметни връзки в обучението по „ИТ“ и „История и
цивилизация“

към
материали ..>>
инж. Юлия Кънева-учител по ИТ, Божидарка
Апостолова – учител по история, Любомир Кръстев и Даниел Байчев – ученици в СОУ
„Цанко Церковски“ – Полски Тръмбеш – област ВеликоТърново
- „Български
владетели“

към материали
..>>
Десислава Костова – ученик от І-во СОУ“ П.
Славейков“ – София
- „Първо и Второ българско царство“

към материали ..>>
Даниела Гечева -учител по история на френски език
в 23 СОУ “ Фредерик Жолио – Кюри“, София
- „Манастирите около град София и
тяхната роля за съхраняване на културно – историческото наследство през ХV -
ХVІІ век“
- „Движение за новобългарска просвета и култура през
Възраждането“
- „Българската революция през погледа на българските
революционери през ХІХв.“
- „Националното пробуждане на народите в Европа
през ХІХ в.“ – на български и френски език

към
материали ..>>
Стефани Прихова – ученик от І-во СОУ „П.
Славейков“ – София
- „Наполеон Бонапарт-историята на една легенда“

към
материали ..>>
Дияна Русинова – ученик в 23 СОУ “ Фредерик Жолио
- Кюри“, София – „Самоков
- „Поглед към Възрожденската просвета“

към
материали ..>>
Иван Зартов – ПГХТБ „Проф. Д. Баларев“ – Русе
-
„Мултимедийни материали по история“

към
материали ..>>
Лилия Илиева – ученик от І-во СОУ“ П. Славейков“ –
София
- „Сръбско- българската война (1885г.)“

към материали ..>>
Любомир Гърдев, Даниел Райков, Сотир Стойчев -
ученици в НСОУ „София“ – София
- „Сръбско-българската война „

към
материали ..>>
Марина Патеричева – ученик от І-во СОУ „П.
Славейков“ – София
- „Балканската война 1912-1913г.“

към материали ..>>
Николай Апостолов – ученик от І-во СОУ“ П.
Славейков“ – София- „Балканската война 1912-1913г.“

към материали ..>>
Николай Александров – ученик в НСОУ „София“ –
София
- „Първата световна война в дати“

към
материали ..>>
Калин Стоев, Руслан Митрополитски – ученици в НСОУ
„София“ – София
- „Оръжията през І Световна война 1914-18″

към материали ..>>
Иван Василев – ученик в НСОУ „София“ – София
-
„Политическите систели на Великобритания, Франция и САЩ 20-30 г. на ХХвек“

към
материали ..>>
Румен Методиев – ученик в НСОУ „София“ – София

- „Хронология на основните събития 1939-1945г.“

към материали ..>>


Георги Стамболджиев – ученик в ОМГ“ Ак. Кирил
Попов“ – Пловдив
- „Historymg.com“
Веселин Бъков и Панчо Гръблев -
ученици в ОМГ“ Ак. Кирил Попов“ – Пловдив
- „Форум ІІ Световна
война“

към
материали ..>>


Карамфил Христов – ученик в НСОУ „София“ –
София
- „София по времето на ІІ Световна война“

към материали ..>>


Дориана Димитрова – учител в ОУ“Йордан Йовков“ –
Пловдив
- „Традиционни сватбени обичаи от Пловдивският край“

към материали ..>>


Иван Николов – ученик в НСОУ “ София“ – София
-
„Архитектурно-строителна история на София“

към
материали ..>>


Мария Дарджонова, Десислава Димитрова – ученици в
НСОУ „София“ – София
- „Църкви и забележителности в София“

към материали ..>>


Калин Стоев, Руслан Митрополитски – ученици в НСОУ
„София“ – София
- „Храм-паметник Св.Александър Невски“

към материали ..>>


Ивайло Дешов (представя Петя Дракева) – ученици в
НСОУ „София“ – София
- „Архитектурен паметник Баба Вида“

към материали ..>>


Кристиан Станков – ученик в НСОУ „София“ –
София
- „Перник-моят роден град“

към
материали ..>>


Антония Христова и Валентина Колева – учители,
Деница Стефанова, Милена Георгиева и Йордан Бисерков – ученици в 91 ГПНЕ „Проф.
К. Гълъбов“

- „История- Прабългари- Мадарски конник и
Прабългарски календар; Траки – История и Култура; Литература, архитектура и
изкуство през Средновековието и Възраждането.“
- „Етнография – носии,
шевици, занаяти, обичаи и традиции: нестинарство, вино, мартеници, кукери,
розово масло“
- „Празници и символи – 3 март, герб, флаг,
химн“

към
материали ..>>


Диян Бухчев – учител в ОУ „Кирил и Методий“ – с.
Калековец, област Пловдив
- „Произход на човека-homo sapiens – урок за VІІ
клас“

към материали
..>>


Лиляна Янакиева – учител по история и Елена
Костадинова – учител по ИТ в ОУ „Райна Княгиня“ – Пловдив – „Египетско
царство“

към материали
..>>


Антон Атанасов-учител в ЕГ „Иван Вазов“ –
Пловдив
- „Средновековният град“

към материали
..>>


Добромир Диков – ученик в ОМГ „Ак. Кирил Попов“ –
Пловдив
- „САЩ 1765-1783г.“

към
материали ..>>


Мариана Петрова – учител по история, Стоянка
Иванова – учител по ИТ в СОУ „Иван Вазов“ и Мила Минева – РИО – Стара
Загора
- „Политически модели на управление в Европа и САЩ в епохата на Новото
време“

към
материали ..>>


Кина Котларска и Анна Павлова – Старши експерти в
РИО – Велико Търново
- Културата в края на ХІХ и началото на ХХ век“ – урок
за ІХ клас

към
материали ..>>


Веселин Бъков, Атанас Раков и Панчо
Гръблев-ученици в ОМГ „Ак. Кирил Попов“ – Пловдив
- „ІІ Световна война“

към
материали ..>>


Кина Котларска – Старши експерт в РИО – Велико
Търново и Виолета Стойчева – Главен асистент по методика на преподаването по
история – ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Велико Търново
- „Да помним заради
бъдещето“ – урок за Холокоста

към материали
..>>


Кристин Озанян – ученик в ОМГ „Ак. Кирил Попов“ –
Пловдив
- Историята на арменците

към
материали ..>>


Антон Атанасов – учител в ЕГ „Иван Вазов“ –
Пловдив
- „Варианти за преподаване на предмет на чужд език

към материали ..>>


Елмира Василева – учител по история на английски
език в 23 СОУ „Фредерик Жолио – Кюри“, София
- „Мултимедийни материали за
обучението по история на английски език“

към
материали ..>>


Николай Петков и Мартин Маргаритов – ученици в ОМГ
„Ак. Кирил Попов“ – Пловдив
- „Бележити държавници“

към материали ..>>


Кина Котларска – Ста рши експерт в РИО – Велико
Търново – „Времето на катедралите“
-обобщителен урок за ІХ клас на ФЕГ

към
материали ..>>


Неделин Бояджиев – учител в ОУ“ Отец Паисий“ – с.
Бегово, област Пловдив
- „Големите сражения в историята на войните“
-
„Варианти за преговор на материала за VІІ и VІІІ клас чрез СД – Древна Гърция и
Рим“

към
материали ..>>

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *