Изкуството на дебата – изкуство на демокрацията    

(помагало за ученици за обучение в умения за отборни състезателни дебати)  

  

   

Съставители: Габриела Миткова Николова  

Илиян Димов Илиев  

Неделчо Кирилов Жейнов  

   

   

Силистра, 2010 г.  

    

 
 

Това помагало е създадено с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Център за младежки и образователни дейности  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”  


 

Помагалото е създадено по проект Изкуството на дебата – изкуство на демокрацията” (обучение в граждански умения чрез дискусионни клубове) на Център за младежки и образователни дейности по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001 – 4.2. 03 “Да направим училището привлекателно за младите хора”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.  

   

   

Разпространява се безплатно!  

 
 

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Рационалният дебат и критическото мислене  

   

2. Мястото на дебата в реторическите видове  

   

3. Основни логически познания  

   

4. Понятията и ролята им в правилната аргументация  

   

5. Видове определения на понятията  

   

6. Структура на аргумента  

   

7. Видове аргументи и подходи в спора  

   

8. Неетични и неприемливи стратегии за водене на спор  

   

9. Стратегии за опровергаване  

   

10. Аналогиите, метафорите и образността в подкрепа на убеждаването   

   

11. Умението да се задават въпроси

   

12. Формати на водене на дебати  

   

13. Подготовка на отбора  

   

Приложение 1 – Критерии за оценка на представянето на отборите  

   

Приложение 2 – Примерни теми за дебатиране  

   

Приложение 3 – Теми за аргументативни текстове или обсъждане  

   

Приложение 4 – Организационна схема на ораторска реч по проблем със социално значение  

   

Приложение 5 – Въпросник за упражнение по наблюдение и анализ на изказване на публична личност  

   

Приложение 6 – Аристотел    

   

Приложение 7 – Доказателства за съществуването на Бог в средновековната християнска философия    

   

Приложение 8 – Примери за различни видове красноречие и аргументация (подбрани откъси и речи)   

   

Приложение 9 – Литература  

   


   

Настоящото помагало е резултат от практическите опити, ситематизаторските и компилаторски усилия на участниците в проекта “Изкуството на дебата – изкуство на демокрацията”.    

С финансиране по проекта, в продължение на една учебна година се развиха 14 училищни дискусионни клуба в 11 училища в област Силистра:  

   

§ СОУ “Й. Йовков”, с. Окорш (община Дулово) – ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА, клуб “Дебати  

§ СОУ “Й. Йовков” – гр. Тутракан – клуб “Диоген” и клуб “Аристотел  

§ СОУ “В. Левски” – гр. Дулово – клуб “Дебати” и клуб “Приятели на историята  

§ СОУ “Н. Й. Вапцаров”, Силистра – клуб “Сократ  

§ СОУ “Ю. Гагарин”, Силистра – клуб “Протагор  

§ Езикова гимназия “П. Яворов”, Силистра – клуб “Декарт” и клуб “Амарантос  

§ Център за работа с деца, Силистра – клуб “Диалог  

§ ПГ по СУАУ “Ат. Буров”, Силистра – клуб “Сблъсък  

§ ПГПТ “Ев. Георгиев”, Силистра – клуб “Дебати  

§ ПГЛП “П. Славейков”, Силистра – клуб “Родолюбци  

§ Общинско спортно училище “Дръстър”, Силистра – клуб “Доген  

   

На учителите и учениците от училищните клубове екипът изказва сърдечна благодарност за търпението към организационните трудности по проекта, за нетърпението да се впускат в новите предизвикателства, за проявеното въображение, творчество, посвещаване и отговорност.  

ПОМАГАЛОТО МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК.  

 

2 Comments

  • Ивайло Белев казва:

    Здравейте, бих искал да изтегля „Изкуството на дебата – изкуство на демокрацията“
    (помагало за ученици за обучение в умения за отборни състезателни дебати) виждам, че се разпространява безплатно, но не го намира. Бихте ли ми отговорили как може да стане това?

  • Йоана казва:

    Здравейте. И аз бих желала да изтегля “Изкуството на дебата – изкуство на демокрацията”(помагало за ученици за обучение в умения за отборни състезателни дебати), но не се получава. Моля, ако е възможно решете проблема или предложете алтернатива. Благодаря предварително.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *