ПЪРВА ОБЛАСТНА КОНФЕРЕНЦИЯ

 НА ТЕМА “ НОВИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ

И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 В ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА“ 

 

На 22 юни / четвъртък/ от 10.00 часа в Залата на Академия за музикално, танцово и изобразително изкуства в гр.Пловдив  се проведе областна конференция  на тема “Нови педагогически и информационни технологии в обучението по музика”.

Форумът беше организиран от Регионален инспекторат по образование- гр.Пловдив в тясно сътрудничество с висшето учебно заведение- домакин.

Основната цел на конференцията беше популяризирането на успешни практики и иновации във връзка с въвеждането на информационни и комуникационни технологии в учебния процес и необходимостта от обновяване  на  традиционно използваната методика. Търсенето  на активни методи за преподаване, които развиват социални умения, повишаване на интереса към урочната  дейност чрез атрактивно поднасяне на учебното съдържание, мотивиране на учители и ученици за постижения бяха основна тема на дискусия и на подготвени доклади и презентации.

В конференцията  взеха участие 150 учители по музика от област Пловдив, гости от Пазарджик, Добрич, над 20 преподаватели от АМТИИ, представители на МОН, на РИО, на социалните партньори.

На участниците бяха предоставени информационни пакети, включващи  всички материали от конференцията  на електронен носител.

Презентация на Валерия Нинова

Презентация на гл. ас. Стефан Русков

       

    

 
 
ЕКИПЪТ НА SOCIALNINAUKI.COM  ЖЕЛАЕ УСПЕХИ НА КОЛЕГИТЕ СИ ПО МУЗИКА В ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ЩЕ ПОДКРЕПИ СТРЕМЕЖИТЕ ИМ ЗА РАЗРАБОТКАТА И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА  ПОДОБЕН САЙТ!

  

ПРОГРАМА

  9.00-10.00 Регистрация на участниците по предварителни заявки 

10.00-10.30 Откриване

Доц.Кирчо Атанасов- Зам.министър на образованието и науката

Проф.Анастас Славчев- Ректор на АМТИИ

Александър Буздрев – Началник на  РИО- гр.Пловдив

 10.30-12.30 І панел водещ Мирена Попова

1.Гл.ас. Стефан Русков -ШУ „Еп. Константин Преславски” „Компютърни технологии в обучението по музика” 

2.Валерия Нинова -РИО гр.Пловдив

„Съвременни педагогически технологии в учебния процес”

3.Проф.д-р Цанка Андреева -АМТИИ

„Взаимодействието като основен принцип и учебна технология при овладяване метода на музикално-изпълнителския анализ”

4.Диана Петкова-СОУ „Симон Боливар” гр.Пловдив

„Интерактивни методи на обучение в задължително-избираема подготовка  по музика в дванадесети клас”

5.ЛюбомираХристова-СОУ„Проф.Ас.Златаров” гр.Първомай-„Приложение на информационните технологии в часовете по музика”

 13.15-14.15 ІІ панел водещ Стефан Русков

6.ЙорданИлиев -ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” гр.Карлово  „Представяне на програмата CakeWalk “ 

7.ВеселинЖечев -ОУ”Св.Кн.АлександърІ” гр.Пловдив

„Премахване на глас от съществуващ звуков файл посредством  възможностите на програмата “Wawe Lab”

8.Галина Дан-ОбЦРД гр.Стамболийски „Работа с Finale “

9.ИванТомов -СОУ „П. Кр. Яворов” гр.Пловдив

“Запис с програмата Sound Forge или как да запишем старите си касети на CD”

 14.30-15.30    ІІІ панел водещ Светла Ангелова

10.Румяна Матева -ОУ „Димитър Димов” гр.Пловдив

„Класов проект и създаване на умения за работа в група” 

11.Антоанета  Кирова-НУ ”Васил Левски” гр.Кричим

„Работа в група -успешен подход за интегриране на деца от малцинствен произход”

12.ЛюдмилаЛюбенова -ОУ „Никола Вапцаров” гр.Асеновград.„Развиване на социални умения и успешна интеграция чрез използване на метода „Работа в група”

13.Светла Ангелова -СОУ „Отец Паисий” гр.Стамболийски „World music и съвременният шоу- бизнес”

  16.00-17.30 ІV панел водещ Валерия Нинова

14.ТониДобройкова -СОУ”Св.Софр.Врачански” гр.Пловдив „За някои интерактивни методи и възможности за приложението им в обучението  по музика” 

15.Румяна Иванова-СОУ„Цар Симеон Велики” гр.Пловдив „Приложение на съвременни информационни системи при обучението по музика в ЗИП-ІХ клас.Хип-хоп култура.”

14.ДианаКацарова -СОУ”Св.Патр.Евтимий” гр.Пловдив „Презентацията като онагледяващо средство в часовете по  музика”

15.Албена Пенелова -ОУ „ Христо Ботев” с.Шишманци „Използване на информационните технологии в урока по музика при запознаване  с музикалните форми.Сонатна форма”

16.МигленаСтоева  -ОУ „Хр.Смирненски” с.Градина

„Използване на метода за работа в група при обобщителен урок на тема „Музикално-фолклорни области” в пети клас”

17.МиленаМанолова -СОУ „Хр.Смирненски” гр.Брезово„Нотното ограмотяване и използването на информационните технологии в начален етап”

17.30-18.00  Заключителна среща

Презентация на Валерия Нинова

Презентация на гл. ас. Стефан Русков

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *