THE SMILE PROJECT

23.04.2006
THE SMILE
 
SENDING FOR MULTICULTURAL AND INTERETHNIC LEARNING EXPERIENCES
WWW.SMILE.IIZDVV-BG.ORG
Едно от предизвикателствата, пред които се изправят страните от Югоизточна Европа е, как да се справят с вътрешната разнообразност на населението. Примерът с бившите Югославски републики показва, че само интересът към нечия религиозна или етническа принадлежност, може да доведе до открит конфликт, когато подобни действия са в разрез с приетата „национална“ цялост. Така че Югославският случай бе последван от множество необходими инициативи, част от продължаващия процес на помирение. Помирението само по себе си включва балансиране, достигане на общи условия за тези, които някога са били разделени. То лежи в основата на процеса за гладко разрешаване на възможни проблеми, обръщайки се към въпроси като прошката, и изработване на нови споразумения за повишаване на уважението и грижата в междучовешките взаимоотношения.
Страните от Югоизточна Европа имат смесено население, което е резултат от противоречива история. Тези страни имат напредък в работата по националните и трансграничните въпросите за идентичността, за културните, етническите и религиозните различия. Но, правителствата и граждански общества следва да продължат стремежа и възможностите за национално помирение и регионално сътрудничество. Обединени от обща европейска перспектива, страните от Югоизточна Европа могат и би трябвало да работят заедно по въпроси като толерантност, човешки права, гражданско общество и демокрация.
Институтът за международно сътрудничество към Сдружението на Германските народни университети (ИМС/СГНУ)1 отчита важността от насърчаване на помирението в Югоизточна Европа. Така че, ИСМ/СГНУ подпомага партньорски организации от региона, осигурявайки финансова подкрепа за проекта SMILE от Германското министерство на външните работи.
Проектът SMILE е пример за проект, целящ създаване на регионално сътрудничество в сферата образование за възрастни. Чрез семинари и уъркшопи, ние се надяваме да съберем на едно място обучители от страните от Югоизточна Европа, с цел предоставяне на възможности за работа в мрежа и да предложим инструменти и идеи за разширяване на процеса на помирение и интеркултурно учене в региона,
ЦЕЛИТЕ НА ПРОЕКТА SMILE
Целите на проекта са свързани с основните цели на дейността на Институтът за международно сътрудничество към Сдружението на Германските народни университети (ИМС/СГНУ) в района, с акцент върху интеркултурните аспекти като:
Размисли върху глобалните измерения, или разбиране, как хора, места и околна среда са взаимосвързани и тези действия имат отглас на глобално ниво развиване на критично съзнание на нашата културна действителност, и влиянието на правилата и ценностите на нечия родина   
Разбиране, зачитане и оценяване на различията, и съотнасяне на тези различия към нашата обща хуманност
Разбиране на произхода на конфликта и упражняване на стратегии за справяне с него Конкретните цели на проекта SMILE са както следва:
да представя интеркултурно учене и културно съзнание.
да обучава обучители  и учители в неконвенционални методи за преподаване и учене.
 
 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *