Педагогически форум 2011
Департаментът за информация и повишаване квалификацията на учителите при Тракийски университет – Стара Загора организира:

XII Национален педагогически форум с международно участие на тема “Образователни стратегии, иновации и модели”.

Форумът ще се проведе на 17.06.2011 г.

Основните акценти на форума са:

- съвременни подходи и практики в образованието;

- формиране на ключови компетенции в образованието;

- информационни и комуникационни технологии в образованието;

- приобщаващо.

Таксата за един доклад е 50 лева, за два – 90 лева. Таксите се внасят в касата на ДИПКУ, в срок до 30.04.2010 г., или по банков път:

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД – клон Стара Загора,

сметка BG69 UNCR 76303100 117737;

BIC: UNCRBGSF

като се напише за “Педагогически форум 2011.

След рецензиране, докладите ще бъдат публикувани в електронно издание. Обратна информация ще бъде предоставена на личния e-mail на участника в срок до 20.05.2011 г. Неодобрените доклади не се връщат. Внесената такса се възстановява на 60%.

Авторите носят лична отговорност за спазване на Закона за авторското право.

Необходимо е докладите да отговарят на следните изисквания:

- всеки доклад да е в обем до 6 стандартни машинописни страници (формат А4);

- след заглавието да се отбележи точен адрес – трите пълни имена, месторабота, телефон и e-mail на всеки от авторите;

- да се изведат ключови думи (до 7 броя);

- материалите да бъдат предоставени на хартия и на електронен носител (CD);

- докладите могат да се изпратят и на e-mail: dipku_pf@abv.bg

- краен срок за изпращането на материалите – 30.04.2011 г. – на адрес:

6010 гр. Стара Загора, ул. “Армейска” № 9

Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите

за “Педагогически форум 2011”

Моля, приложете ксероксно копие на квитанцията за платена такса.

Отличените на форума доклади ще бъдат публикувани на сайта на ДИПКУ – http://www.dipku-sz.net.

Текущите разходи са за сметка на участниците във форума.

доц. д-р Г. Кожухарова

ДИРЕКТОР на ДИПКУ

при ТрУ, Стара Загора

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *