ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА БЛИЗКОТО МИНАЛО

http://minaloto.org

Обявява следните конкурси:

  • За написването на биографични разкази, автентични дневници и документи от времето на комунизма.

Ще бъдат присъдени 8 награди по 1000 лв.

Срок за предаване на материалите: 15 май 2011 г.

Институтът откупува фотографии с историческа стойност от 40-те, 50-те и 60-те години. Премия за една фотография – 50 лв.

  • Конкурс за учители по история в гимназията за примерно развитие на урок от най-новата ни история на тема: 

«Политическа система и социална политика в НРБ: социални и етнически групи – обект на негативна и позитивна дискриминация»

Ще бъдат присъдени 6 награди по 600 лв.

Срок за предаване на материалите: 30 април 2011 г.

Материалите по двата конкурса да се изпращат в разпечатан и електронен вид на следните адреси:

Институт за изследване на близкото минало София 1000, пощенска кутия 1319 или

на minaloto@gmail.com  

Конкурсите са финансово подкрепени от Фондация „Америка за България“ и CEE Trust, България.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *