Конкурси- Проекти

(31.01-15.04.2011г.)

НОВО: Международна конференция „Бъдещето на образованието”, Флоренция, Италия – 16-17 юни 2011 г. – Покана за доклади
Краен срок: 14 февруари 2011 г.
Целта на конференцията е да промоцира споделянето на добри практики и транснационално сътрудничество в сферата на приложението на иновативни образователни и обучителни стратегии, методологии и решения. Конференцията ще бъде отлична възможност за представяне на изпълнени и текущи проекти и иновативни инициативи в сферата на образованието.
Поканата за доклади е насочена към преподаватели и експерти, както и към координатори на проекти и инициативи в сферата на образованието и обучението.
Искаме да ви насърчим да подадете резюме на доклад, който да бъде представен по време на конференцията. Резюмето следва да бъде изготвено на английски език (300 думи) и изпратено по имейл на edu_future@pixel-online.net.
Важни дати:
- 14 февруари 2011 г.: Краен срок за изпращане на резюмета на доклади
- 28 февруари 2011 г.: Съобщение за приемане / отхвърляне на доклади
- 21 март 2011 г.: Краен срок за предаване на докладите
- 10 юни 2011 г.: Краен срок за регистрация
- 16 – 17 юни 2011 г.: Дати на конференцията

Фотоконкурс „България, селото и светът”
Краен срок: 30 януари 2011 г.
В конкурса могат да участват ученици от професионалните гимназии по селско и горско стопанство в България и студентите в стопанските университети и факултети на висшите училища, изучаващи дисциплини с насоченост към селското стопанство, както и всички желаещи на възраст до 26 години.
Фотографиите ще се приемат до 30 януари 2011 г. на онлайн платформата photo.europe.bg или на хартиен носител. Предвидени са специални награди за участниците от професионалните гимназии.

Конкурс „Езикови истории”
Краен срок: 31 януари 2011 г.
Европейската комисия кани младите хора, навършили 18 години и жители на страните от ЕС, Турция, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, да споделят положителни анекдоти, показващи ползите от владеене на чужди езици. Историите могат да се подават във видео, аудио, текст, снимка или формат за плакат и ще бъдат публикувани на уебсайта на конкурса. Зрителите ще избират най-добрите истории с гласуване онлайн.

Конкурс за сценарий за игра
Краен срок: 28 февруари 2011 г.
Майкрософт България обяви конкурс за сценарий за компютърна игра, по повод десетото издание на технологичната конференция Дни на Майкрософт 2011. Конкурсът стартира вчера и ще продължи до 28 февруари, като в него могат да участват лица над 18 години. Обявяването на финалистите ще бъде на 16 март, а авторът на най-високо оцененото предожение ще спечели Xbox с Kinect.
Основната идея на играта трябва да бъде развита в не повече от 4 000 символа, на български език във формат doc, като няма ограничение за тип платформа и жанр. Играта може да бъде предназначена за телефон, компютър, конзола, браузър или за повече от една платформа.
Текстът трябва да съдържа следната информация: трите имена, адрес и телефон за връзка с автора, за каква платформа е играта, какъв е жанрът, за какъв тип геймъри ще бъде предназначена, основни механики и отличителни черти на играта. Сценарият задължително трябва да включва кратко резюме (максимум 460 символа, във формат doc). Целта му е да обясни основния сюжет и идеята на играта.
В срок от два работни дни след изпращането му, всеки сценарий се публикува на стената на Дни на Майкрософт във Facebook. Потребителите ще имат възможност да гласуват за избор на най-интересен сценарий до 15 март 2011 г.

Конкурс “Моят малък красив европейски проект”
Краен срок: 1 март 2011 г.
Евродепутатът Надежда Нейнски и СДС обявяват конкурс “Моят малък красив европейски проект” за млади хора на възраст между 18 и 30 години. С него те традиционно ще отбележат Деня на Европа – 9 май.
Проектите, които ще бъдат допуснати до участие в конкурса, трябва да са от важна обществена значимост и да имат пряка връзка с утвърждаването на европейски ценности като свобода, демокрация, равенство, принципи на правовата държава, защита правата на човека, вкл. правата на малцинствата, плурализъм, недискриминация, толерантност, справедливост, равенство между половете и др.
Проектите трябва да са свързани с реализирането на приоритетна дясна политика в утвърждаването на европейските ценности и да са насочени към примерни сфери като политика, изследване, социални дейности, образование, екология, иновации, култура, спорт, наука, архитектура и др.
Стойността на проектите не трябва да надхвърля 10 000 лв.
Проектът:
- трябва да е от обществена значимост
- трябва да има пряка връзка с утвърждаването на европейски ценности като свобода, демокрация, равенство, принципи на правовата държава, защита правата на човека, вкл. правата на малцинствата, плурализъм, недискриминация, толерантност, справедливост, равенство между половете и др.
- трябва да е свързан с реализирането на приоритетна дясна политика в утвърждаването на европейските ценности – може да е насочен съм следните примерни сфери: политика, изследване, социална сфера, образование, екология, иновации, култура, спорт, наука, архитектура и др.
Проектът трябва да е самостоятелен, без участието на партньорски организации
Наградата е финансиране на класирания на първо място проект, а авторите на други 19 проекта ще посетят Европейския парламент в Брюксел.

Национален литературен конкурс „Моята приказка за доброто“
Краен срок: 11 март 2011 г.
В рамките на XIII Национален фестивал на детската книга, който ще се проведе в гр. Сливен от 9 до 11 май 2011 г. организаторите: Регионална библиотека „Сава Доброплодни“- Сливен в партньорство с Министерство на културата, Община Сливен, Ротари клуб-Сливен и др. обявяват Национален литературен конкурс „Моята приказка за доброто“.
В конкурса могат да участват деца и юноши на възраст от 7 до 16 години, разделени в три възрастови групи: 7 – 10 години, 11 – 14 години, 15 – 16 години. Всеки участник има право да представи до 2 литературни творби /приказка, разказ, стихотворение/ специално създадени за конкурса. Творбите да са с обем до 5 машинописни страници.
Отличените литературни произведения ще бъдат издадени в сборник.
Журито ще оценява творби представени само в печатен вид или изпратени на е-mail.
Творбите за конкурса, с обозначени на тях: трите имена, възраст (навършени години), училище, домашен адрес, телефон и e-mail за контакти, изпратете на адрес:
8800 гр. Сливен
ул. „Никола Карев“ № 1
Регионална библиотека „Сава Доброплодни“
за конкурса „Моята приказка за доброто“
или на e-mail: reglibsliven@iradeum.com
тел. за справки: 044/62 53 97 ; 62 39 70

Национален конкурс за детска рисунка „Българската история в творчеството на Иван Вазов“
Краен срок: 1 април 2011 г.
Темата на конкурса за творчеството на Иван Вазов и паметните събития от българската история, участниците могат да интерпретират през подтеми:
- Исторически герои /величие на героите, отразени в творчеството на Иван Вазов/
- Исторически събития /знакови събития, отразени в творчеството на Иван Вазов/
Жанрове: живопис, графика, приложно изкуство
Всеки участник представя по една творба за съответния жанр, и при колективно участие по една творба за институция, школа или клуб.
Размерът на рисунката да е 35 / 50 см, поставена в паспарту 5 см.

Програма за млади учители на „Заедно в час”
Краен срок: 15 април 2011 г.
„Заедно в час” предлага възможност за лично и професионално развитие на интелигентни и високообразовани млади хора в името на улесняване на достъпа до качествено образование за всяко дете. Затова търсим тези от вас, които са готови за подобно предизвикателство и ще постигнат най-много за себе си и учениците си от участие в програмата.
Да бъдеш учител на „Заедно в час” е възможност да помогнеш на ученици в неравностойно положение да развият максимално своя потенциал, да постигнат житейски успехи и положителна промяна в личностното си развитие. В дългосрочен план участието ти в програмата ще допринесе за подобряване на образователната система чрез привличане на повече мотивирани учители и чрез възприемане на съвременни методи за обучение.
Учителите на „Заедно в час” са „напред с материала” в сравнение със своите връстници, дори с тези, които от няколко години работят. Нашите учители имат уникалната възможност да работят в среда, която им осигурява самостоятелност и изключителна подкрепа за развиване на качествата им като ефективни и успешни професионалисти и лидери.
Двете години работа със „Заедно в час” ти дават възможност да ускориш развитието си, докато обмисляш най-подходящата сфера за твоята дългосрочна професионална реализация. Специалистите и партньорите на „Заедно в час” са на твое разположение, за да ти помогнат с опознаването на различни професионални сфери, с осъществяването на контакт с техни представители и с развиването на необходимите умения за успешно начало в избраната от теб професия.
Всички успешни кандидати трябва да отговарят на следните условия:
- Висше образование с основна или допълнителна специалност, която съответства на предмет, преподаван в училище от 5-ти до 12-ти клас.
- Дипломата за висше образование трябва да е придобита преди момента, в който кандидатите започват работа като учители (преди 15 септември 2011 г.)
- владеене на български език;
- разрешение за работа в България, ако не сте български гражданин;
- готовност да промените местоживеенето си за период от две години, в случай че работите в училище, което е в различен град от този, в който живеете. В този случай ще ви бъде осигурена квартира.
За да кандидатстваш за учител на „Заедно в час” за септември 2011 г., трябва да преминеш през следните стъпки:
1. Електронна кандидатура
Кандидатите попълват електронна форма за кандидатстване. В нея отговарят на въпроси за академичната си подготовка, досегашния си академичен и професионален опит и мотивацията си за участие в „Заедно в час”.
„Заедно в час” има три крайни срока за подаване на кандидатури, 15 януари, 15 април и трета дата, която ще бъде обявена допълнително. След всяка дата се подбират успешните кандидати сред подалите документи. Това означава, че колкото по-рано подадеш кандидатурата си, толкова по-големи възможности имаш отворените позиции все още да не са запълнени и да получиш оферта.
2. Кратко телефонно интервю
След преглеждане на кандидатурата се провежда кратко интервю по телефона, в което се дискутира интересът на кандидата към програмата, както и възникнали въпроси както от страна на „Заедно в час”, така и от страна на кандидатите
3. Център за оценяване
Успешно представилите се кандидати ще бъдат поканени да участват в Центъра за оценяване. В рамките на половин ден кандидатите ще имат лично интервю, в което ще се обсъждат подробности от предишния им опит и мотивацията за участие, възможност да представят примерен урок, да участват в групова задача. Преди участието си там те получават подробна информация за включените в него дейности. Това е възможност за тях да покажат на практика своите лидерски умения и да усетят тръпката на работата в класната стая.

Източник: ЗА МЕСТНАТА ВЛАСТ
електронен седмичник 3/19.1.2011.
на Фондацията за реформа в местното самоуправление

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *