Санду, Рупендра Джийт
   Оцеляване при бедствия и аварии = Disaster Recovery Planning / Рупендра Джийт Санду . – [София] :

 Дуо Дизайн, 2004 . – 320 с. ; 23,5 см
Прев. от англ. Радослав Серафимов
ISBN 954-8396-20-3 : 10.80 лв.
 
                  Книгата „Оцеляване при бедствия и аварии“ / „Disaster Recovery Planning“/ на Рупендра Джийт Санду / Roopendra Jeet  Sandhu /, макар и издадена през 2004 г., добива особена актуалност днес поради случващите се през последните години зловредни събития в планетарен мащаб. Основната тема, както личи от оригиналното заглавие, е съставянето на план на възстановяване след бедствия. Разграничават се различните видове бедствия – природни ( наводнения, урагани, торнадо, земетресения, вулкани, горски пожари, гръмотевични бури и светкавици) и такива, предизвикани от човека ( опасни материали, пожари в къщи и сгради, аварии в ядрени централи, тероризъм).
       Бедствията се разделят и на категории в зависимост от техния негативен ефект и степен на разрушителност за каквато и да е организация, което е полезно при изготвянето на конкретни планове за възстановяване. Разглеждат се сценарии от реалния свят, като : повреда на равнище твърд диск, криза при електрозахранването и вирусна атака.
       Съществена част от процеса на планиране на възстановяване след бедствия е анализът на потенциалните рискове за щети и набелязването на прецизни мерки за смекчаването или отстраняването им. Отделна глава е посветена на анализа на рисковите събития – преднамерени, непреднамерени или екологични. Разглеждат се обстойно евентуалните мерки, които могат да се предприемат за избягване на съзнателните рискове : например – контрол на достъпа до база данни на организацията, антивирусен софтуер и защитни стени.
       Особено внимание е отделено на целите на плана за възстановяване след бедствия, последователността от действия за неговото осъществяване и разнообразните му стратегии, осигуряващи защита на персонала, имуществото, документацията, комуникациите.
       Следват главите в книгата за тестване и поддържане на плана за възстановяване на централизирани и децентрализирани системи след бедствия. Неоценимо е приложението на плана за възстановяване, при което е използван въображаем казус за една организация. Посочени са най-добрите практики от реалния живот, които предполагат успешно планиране на оцеляването при бедствия. Включените тестове, съвети и упражнения улесняват пълноценното възприемане на книгата.
       
       Книгата представи Здравка Грънчарова – ст. специалист в Педагогическа библиотека – Община Пловдив, Дирекция Образование и наука

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *