Училищният курс по история
 като основа за възпитаване в толерантност
 
Съвременният курс по история, преподаван в руските училища, съдържа голямо количество исторически факти. Обаче тези факти илюстрират, главно, самото съществуване на историческия процес. В съветското училище учебниците се пишеха, изхождайки от базовата теза за класовата борба като основа (двигател) на историческия процес. Сега обучението по история не е идеологически натоварено. Като резултат изучаването на историята в средното училище се е превърнало в неинтересно заучаване на исторически дати и събития.
Обаче историческата наука не е само хронология на човечеството. Това е баэа за изучаване на основните етически и нравствени  категории. Темата за толерантността и нетолерантността практически не се обсъжда в обучението по история. Обаче ксенофобията, нетолерантността са били движещи сили на историческия процес в продължение на хиляди години. Едва в последните десетилетия, за сметка на стремителната глобализация на човечеството, нетолерантността стана препятствие за човечеството, даже заплаха за неговото съществуване. Проблемът за нетолерантността е актуален в днешното руско общество и преди всичко в рамките на младежката култура.
Изграждането на курса по история в средното училище на основите на новите информационни възможности, ползването на Интернет ще позволи от етическа и  нравствена гледна точка  да се отхвърли отдавна известното твърдение на Хегел:”Опитът и историята учат, че народите и правителствата никога нищо не са научили от историята и не действат съгласно поуките, които от нея биха могли да бъдат извлечени.” От една страна, интернет е много по-интересен за учениците отколкото учебниците. От друга, възможностите му са несравнимо по-големи от тези, на който и да е училищен учебник.
         Житейската философия”свой-чужд” много здраво стои в съзнанието на хората. Нетърпимостта към другия има многостранен характер. Това е нетърпимост към друга раса, друга националност, друга религия, друга територия, друга държава, друг език. Нетърпимостта съществува в отношението към другите идеологически и политически възгледи.
            В последното десетилетие на ХХ-век се появи глобалната комуникативна среда-Интернет, разрушаваща традиционните стереотипи, границите и по този начин послужи за възпитание на търпимост. От друга страна в Интернет могат да се намерят много  ресурси, описващи едно или друго събитие.
В рамките на програмата беше реализирана изследователска работа. Бяха проведени проучвания на съществуващия в средното училище курс по история с цел откриването на исторически събития, характеризиращи една или друга проява на нетърпимост и ксенофобия.
Резултатите от изследванията станаха основа за създаването на анотиран указател на Интернет ресурси, създадени в хода на изпълнението на програмата.

Указателят се препоръчва за използване от учителите и учениците от средните училища за изучаване на основните исторически събития като уроци(поуки) от историята от гледната точка на толерантността.  Особен акцент беше поставен върху руската история. Той е свързан с  това, че за руския ученик именно опитът на руската история може да се окаже близък и полезен.
Материалът е от:  fsio.ru/programs/toler.php

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *