Общински кръг на олимпиадата по история и цивилизация

изпитен вариант по учебната програма за V клас -21 декември 2011 година

 

Уважаеми ученици,

При работата върху задачите пишете със син химикал. Верните отговори отбелязвайте със знака Х

Ако допуснете грешка при попълването на отговорите можете да поставите грешния отговор в скоби.

По време на олимпиадата не може да ползвате допълнителни помагала или пособия, освен предоставената Ви бланка. Продължителността на изпита е три астрономически часа, през които трябва да работите по всички задачи. За областния кръг се класират ученици получили не по-малко от 75 точки.

Желаем Ви успех в олимпиадата по история!

 

ЗАДАЧИ:

 

1. Основните източници за живота на хората от праисторическата епоха са:

А) писмени

Б) веществени

В) устни предания

Г) снимки

 

2. Панагюрското и Вълчитрънско съкровища са от епохата на :

А) Средновековието

Б) Праисторията

В) Античността

Г) Съвремеността

 

3. Кое тракийско племе създава трайна и силна държава?

А) беси

Б) одриси

В) серди

Г) мизи

 

4. За какво свидетелствува откъсът от съчинението на византийския хронист?

„Те преминаха стремително цяла Елада, Солунската област и цяла Тракия и покориха много градове и крепости…. и станаха господари на земята. Те уседнаха на нея като господари, като на своя собствена без страх“.

 

А) за прародината на славяните на Балканския полуостров

Б) за придвижването на прабългарите на Балканския полуостров

В) за войната на прабългарите с Византийската империя

Г) трайното заселване на славяните на византийска територия

 

5. Кое от посочените събития е станало през ІХ век?

А) Хан Кубрат създал Велика България

Б) Българската църква била призната за патриаршия

В) Българите победили византийците в битката при Онгъла

Г) Крепостта Сердика била превзета от хан Крум

 

6. Въвеждането на славянската писменост в България допринася за :

А) централизацията на българската държава

Б) сближаване с византийските духовници и култура

В) превръщането и в духовен център на славянската православна култура

Г) културно и политическо съперничество с другите славянски държави

 

7. За разлика от римските свещеници, светите братя Кирил и Методий проповядвали, че на Бог може да се служи на:

А) латински език

Б) гръцки език

В) еврейски език

Г) всички езици

 

8. България е официално призната за царство от Византия през:

А) 681 г. при хан Аспарух

Б) 927 г. при цар Петър І

В) 997 г. при цар Самуил

Г) 864 г. при княз Борис І

 

9. Кой от книжовниците НЕ е от времето на „Златния век“ на цар Симеон?

А) Евтимий Търновски

Б) Константин Преславски

В) Черноризец Храбър

Г) Климент Охридски

 

10. Кой от паметниците на културно историческото наследство е от периода на Първото българско царство?

 

 

А)

Б)


В)


Г)


 

 

11.Напишете определението на следното понятие:

 

 

хронология

 

12.Напишете определението на следното понятие:

 

 

 

„Варварски“ народи

 

13. Напишете понятието за което се отнася следното определение:

 

 


 

Безплатен труд

 

14. Напишете понятието за което се отнася следното определение:

 

 

 


 

Територия на която население живее уседнало и се препитава от поминъка си, която е управлявана от владетел, чиято власт е осветена от определена религия.

 

15. За коя историческа личност се отнася следният текст?

 

 

 


 

При неговото управление българската църква получила пълна самостоятелност и се превърнала в Патриаршия.

 

16. Обяснете:

1. Разликите между понятията : хан- княз; цар-крал; император-султан.

 

 

хан- княз


 

цар-крал


 

император-султан


 

2. Кое е общото между тези понятия?

 

 

 

 

 


17. На линията на времето нанесете, последователно, имената на владетелите управлявали българската държава през Х век.

 


 

 

18.

Походите на кой български владетел са изобразени на картата?
При кои двама владетели е присъединена очертаната най-светла територия в югозападната част на Балканския полуостров?

 

 

 

19. Прочетете внимателно текста и напишете:

 

Ако запиташ гръцките книжовници, като речеш: „Кой ви е създал буквите и превел книгите, или в кое време?“, то  рядко измежду тях знаят. Обаче ако запиташ славянските азбукарчета, като речеш: „Кой ви е създал азбуката или превел книгите?“, всички знаят и в отговор ще рекат: „Св. Константин Философ, наречен Кирил, той ни създаде азбуката и преведе книгите и брат му Методий.“ И ако попиташ в кое време, то всички знаят и ще рекат, че през времето на гръцкия цар Михаил и на Бориса българския княз, и на Растица моравския княз, и на Коцел блатенския княз…

Кой е авторът?
Кое е произведението?
Какъв вид е историческия извор?
Какво описва?
Какво е отношението на автора към описваното?

 

20. Какво е изобразено на снимката?

 

  

От кой български град е

изображението?

 

 

 

 

 

 

Кои са архитектурни

паметници изобразени

на снимката?

 

 

 

 


 

21. В какво се изразява тракийският принос в културното наследство на нашите земи?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Благодарим Ви за участието в ОЛИМПИАДАТА!

 

Участник в олимпиадата:

 

Име, презиме, фамилия:……………………………………………………………………… Клас:……

 

Училище:………………………………………………………………………………………..

 

Селище:…………………………………………………………………………………………

 

 

ПОПЪЛВА СЕ ОТ КВЕСТОРИТЕ!

 

Начало на олимпиадата: .……. часа Изпитната работа е приета в :………часа

 

Име и фамилия на квестора приел работата: Подпис:

 

 

 

ПОПЪЛВА СЕ ОТ ОЦЕНЯВАЩИТЕ УЧИТЕЛИ!

 

Първи оценител: ……………………………….……………. ( ) ……………..

 

(Име и фамилия) (подпис) брой точки

 

Втори оценител: ……………………………….……………. ( ) ……………..

 

 

Общ брой точки:………. (Първи + Втори / 2) Ученикът ..………… класира за Областния кръг на олимпиадата.

 

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *