Общински кръг на олимпиадата по история и цивилизация

изпитен вариант по учебната програма за ІХ клас -21 декември 2011 година

 

Уважаеми ученици,

При работата върху задачите пишете със син химикал. Верните отговори отбелязвайте със знака Х

Ако допуснете грешка при попълването на отговорите можете да поставите грешния отговор в скоби.

По време на олимпиадата не може да ползвате допълнителни помагала или пособия, освен предоставената Ви бланка. Продължителността на изпита е четири астрономически часа, през които трябва да работите по всички задачи. За областния кръг се класират ученици получили не по-малко от 75 точки.

Желаем Ви успех в олимпиадата по история!

 

 

ЗАДАЧИ:

 

1. През ХV век повечето европейци вярвали, че:

А) земята е плоска

Б) светът е кръгъл

В) Атлантическият и Тихият океан се съединяват

Г) търговските пътища не са важни

 

2. Германските принцове подкрепяли Мартин Лутер, защото:

А) били съгласни с всички негови убеждения

Б) предпочитали да плащат на папата за индулгенции

В) били заплашвани с отлъчване от църквата

Г) искали земите на католическата църква

 

3. Хуманизмът е :

А) движение за радикално реформиране на Католическата църква

Б) културно движение за обогатяване на християнството с най-доброто от античната мисъл

В) културно движение появило се в Италия през ХVІІ век

Г) християнска политическа доктрина от Средновековието

 

4. Естествените права на човека са:

А) правата, които всички хора имат като човешки същества

Б) правата гарантирани от правителствата

В) правата, наложени от монарсите

Г) тези които човек сам си позволява

 

5. Абсолютните монарси вярвали, че:

А) силата винаги има право

Б) никога не се изменя на съюзник

В) религиозната свобода е важна

Г) слабите трябва да бъдат защитавани

 

 

 

 

6. Коя идея НЕ е характерна за Просвещението?

А) разделението на трите власти в държавата

Б) просветената монархия като най-подходящ модел за управление

В) въвеждането на всеобщо избирателно право

Г) безплатно и задължително религиозно образование

 

7. Решенията на Виенският конгрес от 1815г. се отнасят за границите на:

А) Франция след Наполеоновите войни

Б) границите на европейските държави, без Франция

В) границите на Османската империя

Г) границите на териториите на европейските държави в Китай

 

8. Кой издава вестник „Дунавски лебед“:

А) Георги Раковски

Б) Любен Каравелов

В) Иван Касабов

Г) Христо Ботев

 

9. Идеите на либерализма предвиждат:

А) премахване на частната собственост

Б) ненамеса на държавата в икономиката

В) съобразяване с религиозните традиции и семейни ценности

Г) имуществен ценз

 

10. Коя историческа личност от американската история е известна с прякорите си

„Ковачът на огради“ и „Великият освободител“?

А) Ейбрахам Линкълн

Б) Томас Джеферсон

В) Робърт Лий

Г) Андрю Джонсън

 

11.Напишете определението на следното понятие:

 

емиграция

 


 

12.Напишете определението на следното понятие:

 

конкистадори


 

13. Напишете понятието за което се отнася следното определение:


 

Основен законодателен документ, определящ правомощията на

държавните институции, а също свободите и правата на

гражданите .

 

14. Напишете понятието за което се отнася следното определение:


 

Движение в САЩ и Западна Европа за премахване на робството на негрите и търговията с роби.

 

15. Посочете имената четири личности свързани с църковно-националните борби през периода на Българското Възраждане:

 

 

 

 


 

 

16. Определете кой е автор на следния текст:

„За да спечеля тяхното приятелство – защото си давах сметка, че това са хора, които биха ни се подчинили и биха приели нашата свята религия по-скоро с любов,отколкото със сила, наредих да раздадат на някои пъстри шапчици и стъклени гердани, които те окачваха на шията си… После ги гледахме как плуват до корабните лодки, в които седяхме ние и ни донасяха папагали, кълбенца памук, стрели и много други неща)..С една дума вземаха всичко, което им подарявахме и в замяна без колебание ни даваха всичко, което имаха)..“

Игнаций Лойола, Христофор Колумб, Екатерина II, Сюлейман Великолепни

 

 

………………………………………………………

 

 

17. Направете схема на френското общество преди революцията, като отбележите

съсловията и съставящите ги обществени групи:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

  1. Кои са авторите на представените картини от епохата на Ренесанса?

 

 

 

 

19. Поставете заглавие на картата!

 


 

 

  1. Направете в обем до 3 страници писмен анализ на документа:

„(…)1. Хората се раждат свободни и равноправни. Обществените различия могат да се основават само на съображения за общата полза.

2. Целта на всеки държавен съюз е осигуряването на естествените и неотменими права на човека. Такива права са: свободата, собствеността, сигурността и съпротивата срещу потисничеството…

3. Източник на върховната власт е единствено нацията.

4. Свободата е право да се върши всичко, което не вреди на другите…

5. Законът може да забранява само действия, вредни на обществото…

6. Законът е израз на общата воля. Всички граждани имат право да участват лично или чрез свои представители в създаването на законите. Законът трябва да е равен за всички…

7. Никой не може да бъде обвинен, задържан и затворен, освен в случаите, предвидени от закона…

10. Никой не бива да бъде ограничаван в изразяването на своите мнения, даже и религиозни, доколкото това изразяване не нарушава обществения ред, установен от закона…

17. Тъй като собствеността е свещено и неприкосновено право, никой не може да бъде лишаван от нея, освен в случай на установена от закона обществена необходимост и при условие на справедливо и предварително обезщетение.“

 

При отговора вземете предвид следните опорни въпроси:

 

1. От кой известен документ е този откъс?

2. Кога е създаден/приет?

3. Коя институция го създава?

4. Кои основни граждански и политически права са залегнали в този документ?

5. Идеята на кой известен философ от Просвещението е залегнала в чл. 3?

6. Кои други просвещенски идеи могат да се открият в текста

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Благодарим Ви за участието в ОЛИМПИАДАТА!

 

Участник в олимпиадата:

 

Име, презиме, фамилия:……………………………………………………………………… Клас:……

 

Училище:………………………………………………………………………………………..

 

Селище:…………………………………………………………………………………………

 

 

ПОПЪЛВА СЕ ОТ КВЕСТОРИТЕ!

 

Начало на олимпиадата: .……. часа Изпитната работа е приета в :………часа

 

Име и фамилия на квестора приел работата: Подпис:

 

 

 

ПОПЪЛВА СЕ ОТ ОЦЕНЯВАЩИТЕ УЧИТЕЛИ!

 

Първи оценител: ……………………………….……………. ( ) ……………..

 

(Име и фамилия) (подпис) брой точки

 

Втори оценител: ……………………………….……………. ( ) ……………..

 

 

Общ брой точки:………. (Първи + Втори / 2) Ученикът ..………… класира за Областния кръг на олимпиадата.


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *