Общински кръг на олимпиадата по история и цивилизация

изпитен вариант по учебната програма за VІ клас -21 декември 2011 година

 

Уважаеми ученици,

При работата върху задачите пишете със син химикал. Верните отговори отбелязвайте със знака Х

Ако допуснете грешка при попълването на отговорите можете да поставите грешния отговор в скоби.

По време на олимпиадата не може да ползвате допълнителни помагала или пособия, освен предоставената Ви бланка. Продължителността на изпита е три астрономически часа, през които трябва да работите по всички задачи. За областния кръг се класират ученици получили не по-малко от 75 точки.

Желаем Ви успех в олимпиадата по история!

 

ЗАДАЧИ:

 

1. Какъв призив отправя Паисий Хилендарски към сънародниците си в „История славянобългарска?

А) да се учат от гърците, защото имат интересна история

Б ) да подкрепят борбата на балканските народи за освобождение

В) да се гордеят, че живеят в Европа и имат важна роля в европейската история

Г) да имат самочувствие като знаят своето славно минало, род и език

 

2. Кой открива първата фабрика в българските земи?

А) Васил Априлов в Габрово

Б) Добри Желязков в Сливен

В) Христо Георгиев в Карлово

Г)
Михалаки Гюмюшгердан в Пловдив

 

3. Кое от понятията отразява промените в селското стопанство на българите през Възраждането?

А) еснаф

Б) чифлик

В) манифактура

Г) панаир

 

4. Кой от възрожденците е един от ръководителите на движението за независима българска църква?

А) Добри Желязков

Б) Филип Тотю

В) Захарий Зограф

Г) Неофит Бозвели

 

5. Българската екзархия е:

А) религиозна организация на българските емигранти в Букурещ

Б) название на независимата българска църква, учредена със султански ферман

В) административна организация на българите в рамките на Цариградската патриаршия

Г) сдружение на българските търговци в Цариград през Възраждането

 

6. На кого принадлежи идеята за всеобщо въстание на българите, подготвено от тайни революционни комитети във вътрешността на страната?

А) Георги Раковски

Б) Христо Ботев

В) Васил Левски

Г) Любен Каравелов

 

7. Кое събитие е описано в текста?

Организирано е от апостоли, които изработват план за действие и създават революционни окръзи. Участниците проявяват героизъм и саможертва, които стават известни в Европа. Великите сили се заемат с решаването на българския въпрос.

 

А) Велчовата завера

Б) Нишкото въстание

В) Старозагорското въстание

Г) Априлското

 

8. С какво свързвате датата 16 април 1879 г?

А) В Сан Стефано е подписан мирният договор между Русия и Османската империя

Б) Учредителното събрание приема Търновската конституция

В) Княз Батенберг назначава първото българско правителство

Г)
Град София е избран за столица на Княжество България

 

9. На коя дата е станало събитието, описано в откъса?

„Народът ликуваше…От всички страни се издигаха в утринното небе викове „Да живее княз Александър! Да живее Съединена България!“

А) 20.04 1876 г.

Б) 3.03 1878 г.

В) 6.09.1885 г.

Г)
9.09.1944 г.

 

10. Кой от официалните празници след Освобождението е отбелязван още през периода на Възраждането?

А) Ден на храбростта

Б) Ден на Българската армия

В) Ден на св.св. Кирил и Методий

Г) Ден на Освобождението

 

11.Напишете определението на следното понятие:

 

 

Конституционна монархия

 

12.Напишете определението на следното понятие:

 

 

 

Еснафи

 

13. Напишете понятието за което се отнася следното определение:

 

 


 

Коренен преврат в живота на дадено общество, чрез който се премахва феодалната система и се заменя с капиталистическа

 

14. Напишете понятието за което се отнася следното определение:

 

 

 


 

Нещо много ценно за дадена личност или група от хора, което се съхранява и предава на съмишленици

 

15. За коя историческа личност се отнася следният текст?

 

 

 


 

Той е роден в град Копривщица. Издава в. „Свобода“ и

в. „Независимост“. Ръководи Българския революционен централен

комитет в Букурещ.

 

16. Посочете :1.

три разлики във функциите на Великото и Обикновеното народно събрание.

 

 

 

 

 

 

 


 

2. Кое е общото между тези понятия?

 

 

 


 

17.

На линията на времето срещу съответния век впишете годината и историческото събитие, което се случило по това време: 1850г. Видинско въстание; 1903-Илинденско-Преображевско въстание; 1589г.-Търновско въстание; 1762г.-написана „История славянобългарска“1688г.- Чипровско въстание.

 


 

ХVІ

ХVІІ

ХVІІІ

ХІХ

ХХ

 

 


 

18. Кои две исторически събития са представени на картата?

 

 

19. От кои държави България внася най-много стоки след Освобождението според данните от таблицата?

 

 

 

Австро-Унгария

Англия

Герма-

ния

Гърция

Румъ-

ния

Русия

САЩ

Сърбия

Турция

Фран-

ция

Внос

48216

30034

39837

483

8724

6974

1694

1752

15986

24927

Износ

10567

24237

22912

12650

1246

336

1167

614

29210

11119

 

 

А) Австро-Унгария, Германия, Англия

Б) Турция, Англия и Германия

В) Англия, Гърция и Франция

Г) Турция, Франция и Германия

 


 

20. Кое историческо събитие е изобразено на картината?

Посочете три доказателства в подкрепа на вашето твърдение

 

 

 

21. В какво се изразява значението на създаването на Българската Екзархия?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Благодарим Ви за участието в ОЛИМПИАДАТА!

 

Участник в олимпиадата:

 

Име, презиме, фамилия:……………………………………………………………………… Клас:……

 

Училище:………………………………………………………………………………………..

 

Селище:…………………………………………………………………………………………

 

 

ПОПЪЛВА СЕ ОТ КВЕСТОРИТЕ!

 

Начало на олимпиадата: .……. часа Изпитната работа е приета в :………часа

 

Име и фамилия на квестора приел работата: Подпис:

 

 

 

ПОПЪЛВА СЕ ОТ ОЦЕНЯВАЩИТЕ УЧИТЕЛИ!

 

Първи оценител: ……………………………….……………. ( ) ……………..

 

(Име и фамилия) (подпис) брой точки

 

Втори оценител: ……………………………….……………. ( ) ……………..

 

 

Общ брой точки:………. (Първи + Втори / 2) Ученикът ..………… класира за Областния кръг на олимпиадата.

 

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *