На 29, 30 и 31 октомври 2005 година се проведе в Благоевград  квалификационен семинар на тема: ”Интердисциплинарни връзки в обучението по български език и литература история и география”.
 
            Участваха общо 46 учители преподаващи български език и литература, история и география в Професионални гимназии, СОУ и ОУ от област Кърджали.
 
Дискутирана бе темата : ”Интегративни тенденции в обучението по български език и литература, история и география “.
 
 С преподаватели от ЮЗУ– Благоевград бяха проведени срещи на тема:
 
1.“ Култура на древни цивилизации. Методология при преподаване на антична литература”, проф.Енчо Мутафов – ЮЗУ, гр.Благоевград
 
2.“Краезнание и краеведски принцип при обучението по
 
история и география”, проф.Цанко Цанков – ЮЗУ, гр.Благоевград
 
 3 . “Интерпретация на художествен текст и на  фрагмент от художествен текст”, Красимира Кацарска – хоноруван асистент към ЮЗУ, катедра Литература
 
4. “Изследователската дейност на учителя по история и география”
 
            Осъществи се работна среща на тема: ”Практическата работа в обучението по български език и литература, история и география”.
 
            Посетени бяха културни, исторически и географски обекти – Перущица, Батак, Банско, Самуилова крепост, Мелник, олицетворяващи  духа, паметта и лика на страната ни.
 
 

 
ОРГАНИЗАТОРИ НА СЕМИНАРА – ЕКСПЕРТИ ОТ РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕ КЪРДЖАЛИ :
 
 
 
Александър Трингов
ст.експерт по БЕЛ
 
 
 
Мариана Василева
ст.експерт по история
Даниела Апостолова
ст.експерт по география
 
Забележка:
Материалът е  на
Мариана Василева
ст.експерт по история към Р И О КЪРДЖАЛИ
 
 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *