Приобщаващото образование не е цел само по себе си, а средство за постигане на по-висша цел. То допринася за утвърждаването на едно приобщаващо общество, в което човешките права са основен компонент на публичната политика“.   

                                                                         Лен Бартън

 Въпросите на интегрираното образование и прилагането му на практика в условията на българското училище са сред приоритетите, заложени в политиката на МОН в периода 2003-2007г.  

Поетапното въвеждане на  интегрираното обучение  в системата на народната просвета е  заложено като основна цел в Националния план за интегриране на деца и ученици със специални образователни потребности и/или хронични заболявания в системата на народната просвета, приет с ПМС №894/22.12.2003г.

За осветляване на проблематиката е необходимо да се даде отговор на следните въпроси:

Каква е разликата между интегрирано образование, приобщаващо образование и специално образование? Означава ли приобщаващото образование включване на всички групи, или се отнася предимно за деца с увреждания? По какъв начин то е свързано с основните проблеми на образованието като „отпадането“ от училище, качеството на преподаване, образованието на момичетата, адаптирането на учебните програми, липсата на  ресурси?

 Отговорите на тези и на много други въпроси, свързани с идеите за интегрираното обучение и приобщаващото образование, можете да намерите в книгите, преведени и издадени на български език от Център за независим живот − София:

„ Интегрирано образование  на деца с увреждания”- Колектив:Венцислав Панчев, Валентин Томов, Нели Дянкова, Соня Блажева;

 „Приобщаващо образование – когато ресурсите не достигат”- Сю Стъбс;

„Приобщаващото образование и обучението на учители –основание за надежда или поредната илюзия”- Лен Бартън.

Книгите са в pdf формат и могат да се изтеглят от адрес:www.cil-bg.org/5publications/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *