Частно СОУ „Делфините“, Старозагорски бани,стартира викторина с въпроси от българската история в три тематични направления – национален празник,24 май, ден на Ботев…

В три кръга на учениците ще бъдат задавани по 20 въпроса.

Десетте най-добри от всеки клас ще бъдат поканени на финала – във“Викторина на знаещите“.

Най-добрите ще си оспорват победата, цената на която са златен медал и грамота, сребърен медал и грамота, бронзов медал и грамота – и това за всеки от класовете IV, V, VI и VII.

Регламент на историческа викторина

Първи кръг – 4-5 клас

Първи кръг – 6-7 клас

Талон за участие – 1 кръг

 

Регламентът   на викторината е поместен на сайта   ЧСОУ „Делфините“, Старозагорски бани- http://www.delfinite.bg/.

 

Адрес за изпращане на отговорите: Частно СОУ „Делфините“, Старозагорски бани, 6062

 

Въпроси за първи кръг на викторината, посветен на националния празник на България

Въпроси за IV – V клас

1. Кои са българските национални символи?

2. Къде е роден Апостолът на свободата Васил Левски?

3. Кои са създателите на славянската азбука?

4. Управлението на кой български владетел е известно като „Златен век“?

5. Кой български хан е въвел първите писани закони през 9 век?

6. Коя могъща държава помага на българите да се освободят от турско робство?

7. Запиши последния куплет от националния ни химн.

8. Кой е създателят на българската държава?

9. През коя година избухва Априлското въстание?

10. С кое историческо събитие е свързан националният празник на българите – 3 март?

11. Първи ноември е един от официалните празници на България. Какво честваме тогава?

12. Коя е столицата на Велика България?

13. Кой от апостолите на Априлското въстание е водел Хвърковатата чета?

14. В планината Рила живял прочут монах и лечител. През X век той основал Рилския манастир. Назови името му?

15. През коя година княз Борис покръстил българите?

16. В кой град било открито първото българско светско училище и от кого?

17. Кой е автор на стихотворението „Аз съм българче“–напиши първия куплет?

18. Двама от учениците на Кирил и Методий създали книжовни школи в България. Обучили хиляди ученици и свещеници. Кои са тези просветители и в кои градове са школите?

19. На кой български поет принадлежат стиховете „Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира!“?

20. Кой град станал столица на Българското царство след възстановяването му от Петър и Асен?

Въпроси за първи кръг на викторината, посветен на националния празник на България

Въпроси за VI- VII клас

1. С подписването на кой договор приключва Руско – турската освободителна война от 1877-1878 г.?

2. На кого принадлежат думите: „Времето е в нас и ние сме във ремето, то нас обръща и ние него обръщаме“?

3. Кой български цар победил епирския владетел Теодор Комнин в битката при Клокотница на 9 март 1230 г.?

4. За кого се отнасят следните биографични данни?Той е роден в гр. Банско в заможно семейство. Става монах в Хилендарския манастир на Света гора, където брат му е игумен. Подтикнат от родолюбиви чувства, започва да издирва извори за българското минало. През 1762 г. създава книгата си „История славянобългарска“. В нея призовава българите да се гордеят със своето достойно и славно минало.

5. Родолюбивият котленец д-р Петър Берон създава първия български учебник. Под какво име е известен той?

6. Кой известен роман е написал Иван Вазов, в който описва живота на българите по време на турското робство?

7. Какво име носи знамето на Българското опълчение от времето на Руско-турската освободителна война?

8. Кой български хан победил арабите край Константинопол през 718 г., като по този начин спасил Европа от тяхното нашествие?

9. Кое е родното място на поета Христо Ботев, загинал за българската свобода?

10. Колко години отбелязваме от Освобождението през 1878 г.?

11. Кой е последният търновски патриарх, организирал защитата на столицата срещу османските завоеватели?

12. Кой е византийският император, описан в следващия текст?“А императорът ослепил пленените българи около 15 000, както казват, и ги изпратил при Самуил„?

13. От кого било създадено племенното обединение, известно на византийските хронисти като „Стара велика България“?

14. При управлението на кой български владетел Българското царство получило официално признание от Византия през 927 г.?

15. Назови името на историческата личност, която описва текстът.Той е роден в Карлово, в семейството на занаятчия. Участва в Първата –(1862 г.) и Втората (1867 г.) легия. Убеден е, че българите трябва да се освободят сами и с всеобщо въстание. Свободна България вижда като „чиста и свята“ република, в която всички етнически общности ще живеят заедно при пълно равенство на законите. Създава Вътрешната революционна организация за подготовка на всеобщо въстание.

16. Кой създава Български революционен централен комитет (БРЦК) в Букурещ през 1869 г.?

17. Посочи името на австрийския кораб, отвел Ботевата чета до Козлодуйския бряг през май 1876 г.?

18. При кой български владетел започнали да се секат първите монети?

19. С кое историческо събитие се свързва освобождението на България от византийска власт?

20. Кой е авторът на стихотворението „Опълченците на Шипка“?

Талон за участие в първи кръг на историческата викторина

Клас………………….

Трите имена на участника…………………………………………………………………………………………

Училище……………………………………………………………………………………………….

Гр./с /…………………………………………………………………………………………………..

Електронен адрес………………………………………………………………………………

Домашен адрес………………………………………………………………………………………… Въпрос Отговор
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *