Атанас Шопов

Изд. “Аксиос” Шумен. 2005- ISBN  954-310-013-6 

Чрез настоящето изследване авторът възкресява името и делото посветено на българската национална кауза на своя бележит предшественик и роднина. В богато илюстрираната със снимки и документи от българските архиви и периодичен печат, книга се разкриват възгледите и приносът на А. Шопов за консолидацията и духовното издигане на българския народ. Дейността му за разобличаване на османските безчинства при потушаването на Априлското въстание през 1876г. Изследователската дейност доказваща  преобладаващия български облик на населението в Македония и дейността му в борбата срещу асимилаторската политика на Цариградската патриаршия, великосръбската и великогръцката  политика.  Интерес представлява дипломатическата  и обществената дейност на А. Шопов за отстояване на съединисткия акт от 1885г. и последвалите го събития.  Чрез биографията на този бележит българин се осветляват отново важни събития и процеси в българската и балканска история.

Атанас Шопов е учител по история в ПГ – Панагюрище. atanas_pan@abv.bg

1 Comment

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *