ЗА И ПРОТИВ ВОЙНАТА

Интегриран урок -упражнение  по информационни технологии и история – 10 клас

Урока е взет от http://www.teacher.bg

АДРЕС НА ПЪЛНАТА ПУБЛИКАЦИЯ.


Цели и очаквани резултати:

По история:

Да разшири представата за целостта на историческия процес в неговото многообразие.

Да свързва историческото познание с историческите източници на които се основава.

Да развива умения за извличане, анализиране и осмисляне на исторически източници.

Да формира критично мислене при анализиране на историческите процеси, да сравнява, да търси аналогии и обяснения.

По информационни технологии:

Да създава компютърна презентация по определена тема, като вмъква обекти от различен тип.

Да използва програми и сайтове за търсене на необходимата информация и да запазва web документи на диск.

Да използва възможностите за комуникация в реално време чрез  Интернет.

Вътрешнопредметни и междупредметни връзки: информационни технологии 9-10 клас, история 5-10 клас, география и икономика, изобразително изкуство, чужд език;

Дидактически средства: компютри, свързани в локална мрежа, звукова карта; исторически карти, документи; произведения на изкуството като исторически източници (плакати, карикатури);

Предварителна подготовка: Учителят подготвя подходящи исторически документи и източници, материали и софтуер.

Ход на урока:

I. Поставяне на целите на урока от страна на учителя, съобщаване на темата и мотивиране на учениците за работа (военни конфликти на Балканите, двете световни войни, локалните военни конфликти на съвременния свят)

II. Учителят формулира проблема “За” и “против” войната. Часът започва под формата на мозъчна атака

  1. 1. Разделяне  класа на три групи с оглед различните аспекти за разрешаването на казуса (две противоположни групи и една – съдии) и избиране на говорители.
  2. 2. Определяне времето за генериране на идеи – 15 мин.
  3. 3. Всеки участник от групата работи индивидуално и изпраща своите идеи на говорителя на групата. Учителят напомня на участниците изискването идеите да бъдат конкретни и класифицирани според значимостта на проблема.
  4. 4. Следва обсъждане вътре в групата, сортиране на идеите и отстраняване на повтарящите се. Използва ресурсите на Интернет за търсене, намиране и съхраняване на  информация. Нивото на подготовка по информационни технологии му позволява да прилага “мета” търсене Създаване на общ презентационен материал. Учениците използват бланка на електронен документ и макет за отразяване на текстовия и  графичния материал. Записват звуков коментар с продължителност три минути (програма Sound Recorder[1])
  5. 5. Групата на съдиите се подготвя за и против разрешаването на проблема, след като са обработили материалите, предоставени им от учителя. Обвинителите използват контрааргументи за оборване на презентиращите  – по четири  минути за са всяка група.

III. Презентация  на групите (определя се време не повече от  7 мин за група). За бързото и изготвяне може да се използва вграденият помощник Auto content Wizard, както и вмъкването на части или готови презентации с New from existing presentation. В изготвените презентации изпъкването на аргументите е постигнато с помощта на анимационни ефекти, смяна на цветовия фон и видео материал, задава се общо време с Rehearse Timing.

IV. Дискусия[2] върху проблема с участието на трите групи. Съдиите дават своята оценка за цялостната работа на групите.

Домашна работа: На учениците се поставя задача за написване на есе.

Заключение на урока: Учителят обобщава резултатите от работата на групите.

Анализ и оценка на събитията; степен на изпълнение на поставените задачи; правилното интерпретиране и аргументиране на историческите факти и документи и оформлението им с графични програми.

Сайтове за ученици и учители:

bg.wikipedia.org/wiki/ История_на_България -

istoria.start.bg/ – История Start.bg – портал за световна и българска история. История

www.yes.bg/category.php? – История на Балканите.


[1] посочената програма за звукозапис се стартира от меню Programs/Accessories/Entertaiment

[2] Дикусията може да се извърши  и с помощта на програмите за разговори в Интернет или видео конференции, при наличие на възможности от всякакво естество.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *