• Левкип (500-440 г.пр.н.е.) е древногръцки философ, който пръв изказва хипотезата за атомния строеж на света. Написал е „Големият световен ред“ и „За ума“, които не са оцелели до днес. За Левкип разказват древногръцки историци, но има и такива, които го отричат. На Левкип се приписват най-важните аспекти на атомизма. Основен проблем според него е търсенето на единство и многообразие. Единство – от единството на атома, който е олицетворение на пълнотата, но за да се движат атомите е нужно празно междуатомно пространство. Левкип описва атома като неделима пределно малка частица, от която е създадено цялото многообразие на света. Атомът се намира в непрестанно движение – от него се създават различни комбинации.

_______________________________________________________________________________________

  • Демокрит (460-370 г.пр.н.е) е древногръцки философ, систематизатор на атомизма. Философските му принципи във физиката са съществуването на атома и празното пространство, както и движението на атомите, на което се основава възникването на света и познанието. Има около 60 съчинения, които се занимават с физика, математика, астрономия, етика, музика. Демокрит харчи наследството си, за да утоли жаждата си за знание. Пътува из Гърция, до Азия, Индия, Етиопия, живее в Египет 5 г. Хвали познанията на египетските математици. В родната си страна се занимава с физика. Познава много гръцки философи и ги споменава в текстовете си, а понеже е богат, купува текстовете им. Левкип му оказва най-голямо влияние.

__________________________________________________________________________________________

  • Протагор (490-420 г.пр.н.е.) е древногръцки философ, първият и най-известен от софистите. Обявен за безбожник, той е бил изгонен от Атина, а произведението му „За Боговете“ – изгорено. Приеман е за скептик и релативист. Казал е „Човек е мярка за всички неща – на съществуващото, защото съществува и на несъществуващото, защото не съществува.“ Познанието не може да бъде абсолютно, то е ограничено. Известен е също така и с разсъжденията си за материята: „Материята е течаща“, „Основните причини на всички вещи се намират в материята“.Учител на Протагор е бил Демокрит. Казват, че преди да започне обучението му, двамата сключили договор за плащането, от което още се пазят фрагменти.

____________________________________________________________________________________________

  • Горгий (487-376 г.пр.н.е.) е древногръцки софист, въвел обучението по реторика в Атина. Счита се, че е първият философ, въвел теориите на солипсизма и нихилизма. Роден е в Сицилия. През 427 пр.н.е. е пратен от съгражданите си при ръководителя на делегацията, да помоли за закрилата на Атина срещу сиракузката агресия. После се установява в Атина, където се изявява като оратор и преподава реторика. Известен е най-вече с това, че въвежда реториката в Древна Гърция. Спомага за възприемането на атическия диалект като език, на който трябва да се пише проза. Автор е на произведението “За природата или несъществуващото”, който може да се прочете в писанията на Секст Емпирик и в De Melisso, Xenophane на Теофраст.

____________________________________________________________________________________________

  • Хипий е древногръцки философ, сред най-известните софисти наред с Протагор и Горгий. Фигурира често, заедно с другите софисти, из страниците на Платоновите диалози. Тъй като преди класическата епоха думата “софист” означава обигран, обучен и изкусен човек, ретор, обикалящ гръцките полиси и преодавал срещу заплащане, въпреки съвсем оскъдните биографични данни, може да се предполага, че Хипий се е занимавал именно с това. Софистите довеждат до виртуозност изкуството на спора и обучават учениците си на умението да се доказва всяка всяка теза по няколко начина, а след това със същия брой доказателства, и то подредени в същия ред на важност, да се докаже обратното твърдение.

____________________________________________________________________________________________

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *