В Спарта се обръща повече внимание на военните умения. Там децата принадлежат на държавата. Възпитанието в Спарта развива главно физическите качестваи военните умения наподрастващите.До седем годишна възраст децата се възпитават в семейството, както при атинските деца. От 7 до 14 годишна възраст постъпват в държавни образователно – възпитателни учреждения. Разпределят се по възрасти и получаватизключителна физическа подготовка.От 15 до 20 годишна възраст младежите се организират в отряди.

Занимават се отново основно с физическо закаляване, но в тази възраст при тях отиват и стари спартиати, с които провеждат и беседи на различни теми. Духовното възпитание в спартанската образователнасистема е твърде ограничено. То се свежда до занимания с хорово пеене,изучаване на националните поети и усвояване на строг граждански морал. Спартанците не владеят ораторското изкуство, тъкмо обратното те се научават да изказват мислите си с с малко думи, в стегнати фрази.От 21 до 30 години младежите постъпват в ефебия там те получават военно обучение. След тази възраст те излизат от образователно-възпитателната система и стават пълнолетни.За девойките възпитанието също е физическо и военно. Целта е да раждат здрави деца, да възпитават в смелост и мъжество и да могат да участват във военни действия.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *