Microsoft Encarta Interactive World Atlas
 

Категория на  програмата – мултимедиен енциклопедичен 
атлас 
 http://encarta.msn.com/maps/MapView.asp 
 1. Мултимедиен атлас 
2. „Виртуални полети“ 
 3. Географска игра-тест 
по градове и страни 
 4. Светът в 
сравнения 
 5. „Изучавам 
география“ 
 6. Пътешествия по 
света 
 7. Статистически бази 
данни 

 

  
Съдържа богат набор от карти на различна тематика: 
  
 -         комплексни; 
 -         
политически; 
физически; 
 -          
тектонически; 
карти на 
природните зони; 
климатически; 
карти за 
средномесечните температури- януари и юли; 
средномесечните валежи- януари и юли;  
-     средногодишните валежи; 
карта на 
 “Народите на земята“; 
карта 
„Религиите по света“; 
плътност на 
населението; 
национални 
паркове и резервати; 
часовите пояси; 
„Земята през ноща и деня“; 
контурна 
карта; 
-          
 Луната; 
статистически карти. 
Всички карти могат да се мащабират в зависимост от типа до 1:500000 - 
1:20000000. Има възможност на избор на пълнотата на картата, разглеждане на 
легендата, избор на проекция. 
    Най- значимите географски обекти могат, без
да се излиза от режима „Dinamic map“, с помощта на контентното меню или панела с
инструментите  да се разгледат чрез слайдовете.Можете да се запознаете с
основните сведения за  избраната от вас страна  (Peru.gif).

 

  

Информацията за страните включва три раздела:  

 -         
название на
страната, статия за столицата, химн, численност на  населението,
демографски показатели, икономика;
  

 -      
 
„Общество“ (кулутурно-исторические особенности, туризъм);  

 -         
физико-географски характеристики на територията.  

 Блокът съдържа голямо
количество слайдове илюстриращи както раздела, така и съответните
линкове.
  

  „Виртуални полети“    

тВ този раздел може да се емулира полет над
повърхността на материка.Може да се зададе посока на полета, скорост, ъгъл на
наклона относно хоризонта. Полетът над Африка, Азия, Австралия и Океания,
Европа, Северна и Южна Америки  се съпровожда от национални музикални
мотиви.
  

 Географска игра-тест по градове и страни
(Test.gif)
   

  

На играещите се предлаагат последователно
двадесет фрагмента на карти на които са отбелязани градове или
страни. Верният отговор се избира от пет възможни варианта.Точките се
отчитат автоматично. Тестът има четири нива на трудност.- леко, средно, трудно и
много трудно
.  

Светът в сравнения  

 В тази част
на атласа се предлага сравнителна информация за страните
(Compare_people.gif), географски обекти  (Compare_mount.gif) или да се
получи статистическа информация по всеки от  320 – те показатели за 
182 страни(export_gas.gif).
   

„Изучавам география“   

   

Рубриката съдържа информация разделена на 4 части:  

 -         
карти (Read_map.gif);  

 -         
физико-географски объекти (coast.gif)  

-         „природни зони( tropic.gif);  

 -         
„Населението на земята( migration.gif);  

 -          Промените в обкръжаващата среда
(air.gif).
  

  Пътешествия по
света(tour.gif)
   

Пътешествията представляват серия от слайд-филми с текстов и звуков
съпровод.
          
  

Статистически бази с данни  

Съдържа информация по 320 показателя за 182 страни по света.  

Данните могат да бъдат представени таблично (export_gas.gif) или на
карта (
statistic_map.gif).Програмата предоставя възможност и за
обновяване на данните чрез Интернет.
  

    

 Атласът е ценно помагало
както за учителите, така и за учениците и интересуващите се от
география.

  

По материали от fio.ru  

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *