Урока е взет от http://www.teacher.bg

АДРЕС НА ПЪЛНАТА ПУБЛИКАЦИЯ.

Интегриран урок по информационни технологии и география – 5 клас

Цели и очаквани резултати:

По география:

Да се затвърдят знанията за екваториалния климатичен пояс, тропичните климатични

пояси, поясите с умерен климат и полярните климатични пояси.

Да се развие умението за сравнителен анализ и четене на климатограма.

По информационни технологии:

Да разбират връзката между данните и тяхната графична интерпретация.

Да се затвърди умението за промяна на данни в готов модел на електронна

таблица.

Усъвършенстване на умението за работа с Интернет.

Вътрешнопредметни  и междупредметни връзки: работа с Интернет от 1. до 5. клас; уроците за климат по география 5. клас.

Дидактически средства: компютри; таблица с данни и климатограма за температурата на въздуха и валежите в различни климатични пояси; учебник по география за 5 клас (урок Климатични пояси); Интернет адрес.

Предварителна подготовка: учителят създава електронна таблица с данни и климатограма[1] за температурата на въздуха и валежите в екваториалния пояс.

Ход на урока:

  1. 1. Поставяне на целите на урока от страна на учителя, съобщаване на темата и мотивиране на учениците за работа;
  2. 2. Актуализиране на знанията по информационни технологии и по география чрез фронтална беседа;
  • · Кои са особеностите на екваториалния, тропичния, умерения и полярния климат?
  • · Кои са основните елементи в електронните таблици?
  1. 3. Запознаване на учениците с електронната таблица: обясняване съдържанието на колоните и редовете и на понятията средногодишна температура на въздуха и годишна сума на валежите за екваториалния климат;
  2. 4. Променяне на данните от електронната таблица с тези за тропичния, умерения и полярния климатичен пояс от учениците. Тази задача може да бъде изпълнена от целия клас или той да бъде разделен на три групи. Възможни са два подхода: първият – преподавателят диктува данните, като уведомява учениците за климатичния пояс, за който те се отнасят; вторият – преподавателят диктува данните, но не дава информация за климатичния пояс, за който те се отнасят[2];
  3. 5. Четене на климатограмите;

Заключение на урока: Оценка на извършената работа по бързина, оформление и четене на климатограмите и при възможност – за изпълнение на операцията отпечатване.

ЕКВАТОРИАЛЕН КЛИМАТ
Мануш
30 ю. ш. 600 з. д.
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год.
Температура ( 0С) 26,6 26,7 26,5 26,6 26,7 26,7 27,0 27,6 28,2 28,2 27,9 27,0 27,1
Валежи (мм) 234 228 243 217 179 92 55 35 52 105 139 196 1775,0

ТРОПИЧЕН КЛИМАТ
Кап Джуби (Западна Африка)
270 с. ш. 120 з. д.
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год.
Температура ( 0С) 15,9 16,3 16,9 17,7 18,3 19,4 19,8 20,2 20,5 19,7 18,6 16,9 18,35
Валежи (мм) 12 13 12 4 1 0 0 0 6 12 17 18 95

УМЕРЕНОКОНТИНЕНТАЛЕН КЛИМАТ
София
420 с. ш. 230 и. д.
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год.
Температура ( 0С) -1,7 0,8 4,8 10,8 15,6 19 21,2 20,6 16,7 11,3 5,9 0,8 10,5
Валежи (мм) 37 34 38 53 78 85 60 46 42 50 53 45 621
ПОЛЯРЕН  КЛИМАТ
Алерт, Канада
820 с. ш. 620 з. д.
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год.
Температура ( 0С) -30,2 -32,2 -21,3 -25,1 -14,6 -2,3 2,1 1,4 -10,6 -19,1 -26,4 -29,5 -17,3
Валежи (мм) 7 7 9 10 12 13 16 25 22 15 8 8 152


[1] Климатограмата се изчертава по следния начин: Chart Wizard, Custom Types, Line-Column on 2 Axes

[2] За по-напредналите в информационните технологии може да бъде зададено копиране и запаметяване на всяка от получените климатограми.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *