ДАРЕНИЕ НА НОВИ КНИГИ ОТ ФОНДАЦИЯ „МИНЬО БАЛКАНСКИ”

ПО МОРАЛ, ЕТИКА И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Педагогическа библиотека към Отдел „Образование и развитие” – Община Пловдив има удоволствието да предложи на учителите поредица от учебни помагала, Сер. „Морал, етика и гражданско образование” – издание на Фондация „Миньо Балкански”.

С любезното съдействие на доц. Мариян Илиев от Техническия университет -Пловдив, библиотеката получи като дарение седем луксозни издания по различни теми: Училището, Идентичност, Ученик – бъдещ гражданин, Гражданство – Екология, Солидарност, Сигурност, Права и свободи, Правосъдие, Гражданско образование, Толерантност.

Учебните помагала са създадени с цел да предизвикат интерес у учениците – те  да получат познания, но и да се забавляват докато учат.

Професор Минко Балкански, който е директор и главен редактор на поредицата, се подчинава на максимата, че „ за етиката на бъдещето няма голямо и малко – отделният индивид е толкова важен, колкото цялото общество. Доброто е обща грижа, а неговото осъществяване е общо дело…Защото по една известна мисъл – човек научава само това, което обича. Трябва обаче първо да се научим да обичаме – красивото, достойното, доброто.”

Поредицата „Морал, етика и гражданско образование” би могла да подпомогне възпитателния и образователния процес в училище.

Предлагаме на Вашето внимание библиографски списък на учебните помагала с добавени към отделните книги предметни рубрики, които разкриват съдържанието.

 

1. АНАНИЕВА, Анна. Добрите обноски / Анна Ананиева. – Ст. Загора : Пулсио ЕООД, 2009. – 48 с. : с ил. ; 29 см. – (Сер. „Морал, Етика и Гражданско образование“)     Кн. 2 от Сер. „Морал, Етика и Гражданско образование“.  1. Гражданско възпитание. 2. Социално възпитание. 3. Добри обноски. 4. Езикът на тялото. 5. Говор. 6. Разговор. 7. Облекло. 8. Здравословен начин на живот. 9. Поздравяване. 10. Представяне. 11. Запознанство. 12. Общуване. 13. Обществени места. 14. Коректна кореспонденция. 15. Природа. 16. Семейство

2. ГЕШЕВА, Анастасия. Гражданин Република Демокрация / Анастасия Гешева. – Ст. Загора : Пулсио ЕООД, 2010. – 40 с. ; 30 см. – (Сер. „Морал, Етика и Гражданско образование“)  Кн. е № 5 от Сер.  „Морал, Етика и Гражданско образование“. 1. Гражданско възпитание. 2. Гражданин. 3. Република. 4. Общество. 5. Демокрация. 6. Гражданство. 7. Националност. 8. Монархия. 9. Власт. 10. Тоталитаризъм. 11. Символи на Р България. 12. Герб. 13. Знаме. 14. Химн. 15. Демократични общества. 16. Държавно устройство -

България. 17. Избори. 18. Институции. 19. Конституция. 20. Политически партии. 21. Синдикати. 22. Гражданско общество. 23. Медии

3. ДЕНКОВА, Лидия Димитрова. Изграждането на достойни граждани – наше общо

дело / Лидия Димитрова Денкова. – Ст. Загора : Пулсио ЕООД, 2009. – 40 с. : с ил. ; 29 см. – (Сер. „Морал, Етика и Гражданско образование“ Кн. I)

1. Гражданско възпитание. 2. Граждани. 3. Учител – ученици. 4. Учител – Общество. 5. Знания. 6. Опит. 7. Образование. 8. Учител -

гражданин. 9. Модерни технологии

4. ДОБРЕВА – Станкова, Кристиана Добромирова. Сигурност : Учебно помагало / Кристиана Добромирова Добрева – Станкова. – Ст. Загора : Пулсио ЕООД, 2011. – 56 с. ; 30 см. – (Сер. „Морал, Етика и Гражданско образование“) Кн. е № 6 от Сер.  „Морал, Етика и Гражданско образование“.  1. Гражданско възпитание. 2. Сигурност. 3. Сигурност в училището. 4. Сигурност на пътя. 5. Обществена сигурност. 6. Рискове. 7. Природни катастрофи. 8. Технологични катастрофи. 9. Превенция на риска

5. ПЕТРУШЕВА, Елисавета. Солидарност : Учебно помагало / Елисавета Петрушева. – Ст. Загора : Пулсио ЕООД, 2011. – 56 с. ; 30 см. – (Сер. „Морал, Етика и Гражданско образование“)     Кн. е № 7 от Сер.  „Морал, Етика и Гражданско образование“. 1. Гражданско възпитание. 2. Солидарност. 3. Международна солидарност. 4. Земетресения. 5. Пожари. 6. Епидемии. 7. Спин. 8. Солидарно земеделие. 9. Лекари без граници. 10. Бежанци. 11. Институционална солидарност

 

 

 

6. ПЕТРУШЕВА, Елисавета.Толерантност и дискриминация / Елисавета Петрушева. – Ст. Загора : Пулсио ЕООД, 2009. – 32 с. ; 29 см. – (Сер. „Морал, Етика и Гражданско образование“)     Кн. 4 от Сер. „Морал, Етика и Гражданско образование“. 1. Гражданско възпитание. 2. Толерантност. 3. Дискриминация. 4. Расизъм – политико- философски проблеми. 5. Турци. 6. Геноцид. 7. Инвалиди. 8. Хора с умствени увреждания. 9. Равенство между половете. 10. Възраст. 11. Вяра (религия). 12. Европейски съюз. 13. Сексуални малцинства

7. ТОМОВА, Снежана и др. Да бъдем отговорни за околната среда / Снежана

Томова, Стефан Гюров. – Ст. Загора : Пулсио ЕООД, 2009. – 20 см ; 20 см. – (Сер. „Морал, Етика и Гражданско образование“)     Кн. 3 от Сер. „Морал, Етика и Гражданско образование“.

1. Гражданско възпитание. 2. Околна среда. 3. Въздух. 4. Замърсяване. 5. Природа. 6. Опазване на природата. 7. Проверка на

знанията. 8. Дебати

 

Информацията подготви Иванка  Лапавичева – старши специалист в Педагогическа библиотека – Дирекция „Култура, образование и развитие” – Отдел „Образование и развитие” – Старинен Пловдив ул. „Съборна” № 39 А, тел. 032/ 63-16-21

 

 

11. 09. 2012 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *