Безопасно поведение при бедствия,  аварии и катастрофи
                           
 
    Статии от специализирани периодични издания, налични във фонда на Педагогическа библиотека, Дирекция Образование и наука – Община Пловдив
1. Ангелова, Благовеста.Формиране на умения у учениците за преодоляване на критични ситуации при опасност от наводнение / Благовеста Ангелова // Начално училище  (София), XIII, 2006, N 4, с. 106-111. 
2. Вангелова, Весела. Урок по безопасност на движението в IV клас / Весела Вангелова //   Начално образование  (София), XLVIII, 2008, N 2, с. 71-75.  
3. Велева, Стоянка. Обучение на децата и персонала за действие при бедствия, аварии, катастрофи и пожари / Стоянка Велева // Организация и управление на училището и детската градина (София), IV, 2007, N 1, с. 26-43. 
 4. Витанов, Любен. Нов интегриран подход за възпитание и обучение в часа на класа   /Любен Витанов // Начално образование (София), L, 2010, N 4, с. 16 – 32.  
 5. Димитрова, Петка. Обучението по безопасност на движението – интересно и полезно за четвъртокласниците / Петка Димитрова // Начално образование (София), L, 2010, N 1, с.42 – 49.  
 6. Кацарова, Зоя. Детето и опасностите / Зоя Кацарова // Организация и управление на училището и детската градина (София), VI, 2009, N 5, с. 154-160.  
            
 7. Крумов, Венцислав и др. Пожарна и аварийна безопасност в училищата, детските градини и обслужващите звена / Венцислав Крумов и Райна Петрова // Организация и управление на училището и детската градина (София), III, 2006, N 3, с. 30 – 37. 
 8. Петрова, Райна. Стратегия за управление на риска в училище/ Райна Петрова //   Организация и управление на училището и детската градина (София), V, 2008, N 1, с. 11-31.
 9. План за действие при бедствия, аварии, катастрофи и пожари в дневен център за деца с увреждания. // Организация и управление на училището и детската градина (София), VI, 2009, N 6, с.43-57.  
10. Станев, Венцислав. Училищен модел за безопасно поведение / Венцислав Станев //   Управление на средното образование (София), 2010, N 3, с.52-58. 
 11. Стоянова, Катя и др. Безопасност на движението / Катя Стоянова и Весела Стоянова //   Начално образование (София), XVI, 2009, N 3, с. 70 – 74. 
          

Библиографската справка изготви Здравка Грънчарова,

 ст. специалист в Педагогическа библиотека-

Старинен град, ул. Съборна 39 А,  тел. 032 631 621

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *