ЖЕНИТЕ В ИСТОРИЯТА
 
Библиографска справка
I КНИГИ
1.      Ангелов, Димитър. Българинът в Средновековието : Светоглед, идеология, душевност/ Димитър Ангелов. – Варна : Г. Бакалов, 1985. – 337 с.
2.      Андреев, Йордан и др. Кой кой е в Средновековна България : Исторически справочник/Йордан Андреев, Ив. Лазаров и Пл. Павлов. – София : Просвета, 1994. – 399с.
3.      Бок, Гизела. Мястото на жените в историята/ Гизела Бок // Историци за историята. – София : Унив. изд. Кл. Охридски, 1988. – с. 393 – 403.
4.      Български войводи. / Състав. Нина Андонова. – София : ОФ, 1985. – 292 с.
5.      Каралеева, Любомира. Райна княгиня : Историческа повест / Любомира Каралеева. – София : Държ. военно изд., 1969. – 194 с.
6.     Коларов, Иван. Огнища : Пътуване из книжовни средища на Възраждането / Иван Коларов. – София : ОФ, 1983. – 225 с.
7.      Льозюйор – Шалме, Вероник и др. История на любовта./ Вероник Льозюйор – Шалме и Доминик Марни. – София : Рива, 2002. – 176 с.
8.      Паскалева, Виржиния. Българката през Възраждането : Исторически очерк / Виржиния  Паскалева. – София : БКП, 1964. – 315 с.
9.      Попов, Димитър. Тракийската богиня Бендида/ Димитър Попов. – София : Наука и изкуство, 1981. – 127 с.
10.  Пуле, Ханс – Юрген. История на жените и история на обществото / Ханс – Юрген Пуле // Историци за историята. – София : Унив. изд. Кл. Охридски, 1988. – с. 409 – 412.
11.  Радкова, Румяна. Българската интелигенция през Възраждането : XVIII – първата пол. на XIX  в. - София : Наука и изкуство, 1986. – 387 с.
12.  Робер, Анри. Прочути исторически процеси / Анри Робер. // София : ИК Каратон, 1991. – 159 с.
13.  Семов, Марко и др. Будители народни / Марко Семов, Георги Бакалов и Дойно Дойнов. – София : Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2001. – 310 с.
14.  Спомени на Екатерина Каравелова : Дневници и спомени за българската история. / Предг., състав., археограф. обработка и бел. В. Филипова и Ек. Кунчева. – София : ОФ, 1984. – 207с.
15.  Стоянов, Желязко. Клио – познатата и непознатата/ Желязко Стоянов. – София : Нар. младеж, 1989. – 240 с.
16.  Тойнби, Арнълд. Буржоазията днес : жената като героиня и жертва / Арнълд Тойнби // Арнълд Тойнби . Подбрано. – София : Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 1992. – с. 133 – 138.
17.  Ферманджиев, Никола. Родолюбци/ Никола Ферманджиев. – София : ОФ, 1985. – 300с
II  СТАТИИ ОТ ПЕРИОДИЧНИЯ ПЕЧАТ
1. Бейкър, Рандал. Родословие на смелостта : 900 г. от живота на Сюзан Бейкър / Рандал Бейкър  // Д и а л о г ъ т   в   и с т о р и я т а, 2006, № 13 – 14, с. 12 – 21.
2. Гагова, Красимира. Ана Комнина срещу кръстоносците/ Красимира Гагова // И с т о р и я, 2001, № 1, с. 1 – 9.
3. Котлярска, Кина. “Нежният “ пол, модата, или за идеалната жена/ Кина Котлярска // Д и а л о г ъ т   в   исто  р и я т а, 2005, № 12, с. 54 – 59.
4. Назърска, Жоржета. Историята като професия на българските жени/ 1879 – 50 –те години на     XX  век/  Жоржета Назърска // И с т о р и я, 2005, № 2 –3, с. 42 – 64.
5. Христова, Надежда. Ролята на жените в икономическия и политическия живот  в кралствата   на франки и англосакси през V – IX  век ( по писмени извори ) / Надежда Христова // И с т о  р и я, 2002, № 2 – 3, с. 1 – 15.
  6.  Черийска, Даниела. Райна княгиня – жизнен път на границата на две столетия/ Даниела  Черийска // И с т о    р и я, 2005, № 4, с. 52 – 55.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *