ОБЩИНА   ПЛОВДИВ

ОТДЕЛ “ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА”

ПЕДАГОГИЧЕСКА   БИБЛИОТЕКА

 

ХРИСТИЯНСТВО И РЕЛИГИИ.

 НАЦИОНАЛНА  ИДЕНТИЧНОСТ НА БЪЛГАРИНА

 

Библиографска  справка

 

 

I Книги

 

1.      Ангелов, Методий. Психо – педагогически аспекти на учението за ума и помислите в исихазма. // Култура и образование – перспективи: Юбилейна научна конференция с международно участие: 20 години Педагогически факултет на Пловдивски университет “ П. Хилендарски”: Сборник Ч. II – Пловдив, 2004, с. 95 – 100.

2.      Ангелов, Методий. Методът за вглъбяване и умствен самоконтрол в историята на  Православната църква. // Култура и образование – перспективи: Юбилейна научна конференция с международно участие : 20 години Педагогически факултет на Пловдивски университет “ П. Хилендарски” : Сборник Ч. II. – Пловдив, 2004, с. 100 – 105.

3.      Вътов, Върбан. Библията в езика ни : Речник на фразеологизмите с библейски произход /Върбан Вътов. – Велико Търново: Слово, 2002. – 536с.

4.      Григориев, Владимир. Религиите по света: Факти и тълкувания: Исторически преглед: Съвременни ориентири: Празници и ритуали / Владимир Григориев; Прев. от фр. фирма Качин. – София: Хемус, 1995. – 430с.

5.      Долев, Александър. Срещу сектите / Александър Долев. – Пловдив : Македония прес, 1999. – 51с.

6.      Иродоту, Стилиянос. Православие и постмодерност / Стилиянос Иродоту. – София : Парадигма, 2004. – 315с.

7.       Киров, Димитър и др. Християнска етика. Учебно помагало за 9. – 12. кл. – София : Слънце, 2003. – 247с.

8.  Коев, Тотьо и др. Въведение в християнството / Тотьо Коев и Георги     Бакалов. – София: Булвест 2000, 1992. – 207с.

9.  Коев, Тотьо и др. Кратка богословска енциклопедия / Тотьо Коев и Димитър    Киров. -  София: Булвест 2000, 1993. – 198с.

10. Костов, Ивайло. Световни религии / Ивайло Костов. – София: Аскони – Издат, 2000. – 299с.

11.  Кочев, Николай Цвятков. Християнството през IV – началото на XI век: Проблеми на проникването и утвърждаването му на Балканския полуостров./ Николай Цвятков Кочев. – София: Хейзъл, 1995. – 324с.

12.  Кочев, Николай Цвятков. Увод в етнологията на религията / Николай Цвятков  Кочев. – София: Любомъдрие, 2001. – 318с

13. Лашков, Александър. Пътят към храма / Александър Лашков. – София: Нов човек, 1998. – 159с.

14. Лашков, Александър. Пътят към храма: Кн.2: Беседи и проповеди / Александър Лашков. – София: Нов човек, 2000. – 159с.

15. Лашков, Александър. Пътят към храма: Кн. 3: Беседи и проповеди /  Александър Лашков. – София: Нов човек, 2003. – 159с.

16. Мен, Александър. Произход на религията / Александър Мен ; Прев. Валентин Кожухаров, Росина Данкова и Наталия Пенева. – Велико Търново:Унив.      изд. Св. св. Кирил и Методий, 1994. – 350с.

17. Николай, Макриополски епископ и др. Нашата вяра      / Макриополски епископ Николай и Архимандрит Серафим . – Пловдив:       Ветин, 1992. – 303с.

18. Панчовски, Иван. Личността на Иисус Христос / Иван Панчовски. – София: 7М / Логис, 1990. – 187с.

19. Попов, Симеон. Защо вярвам в Бога : Пособие по вероучение за гимназиалните курсове / Симеон Попов. – София, 1993. – 431с.

20. Попова, Лиляна. Библейски речниик : А – Б (Кн.1.) / Лиляна Попова. – София : Истина, 1992. – 141с.

21. Попова, Лиляна. Библейски речник : В – Г (Кн. 2) / Лиляна Попова. – София:       Истина, 1993. – 151с.

22. Попова, Лиляна. Библейски речник : Д – Е – Ж (Кн. 3) / Лиляна Попова. –       София : Истина, 1994. – 131с.

23. Саръев, Боян. Гласът на викащия в пустинята : Книга първа / Боян Саръев. –       София : Междунар. ортодоксална банка Св. Никола, 1996. – 127с.

24. Сярова, Ели. Философия:Световни религии за 12 клас: Профилирана подготовка / Ели Сярова. –  София: Просвета, 2002. – 236с.

25. Училище и религия : Национална научно – практическа конференция. – София : МОНК, 1993. – 55с.

26. Христова, Маргарита. Библията в часовете по литература / Маргарита Христова. – Велико Търново : Слово, 2002. – 344с.

27. Христолюбива читанка за българските деца. / Състав. Иван Цанев и Валентин Кожухаров. – София : Унив. издат. Кл. Охридски, Център Отворено образование, 1998. – 107с.      

28. Хубанчев, Антоний и др.. Философски идеи в православния Изток /       Антоний Хубанчев и Тотю Коев. – София : Просвета, 1993. – 157с.

II. Статии от периодичния печат

 

 

 

 

  1. Бакалов, Георги. За негативизмите на богомилската ерес. // И с т о р и я,       2004, № 4-5, с. 26.    

  2. Данков, Евлоги. Преподобният Теодосий Търновски и традициите в метафизиката на българския исихазъм. // О б р а з о в а н и е, 2005, № 4, с. 27.

  3. Книгите за Хари Потър и популяризирането на магьосничеството / за едноименната книга на монах Инокентий /. // О б щ е с т в е н о  в ъ з п и т а н и е,      2004, № 3, с. 44.

   4. Мутафов, Стефан. Относно годината за “ рождеството” на Св. Йоан  Рилски.        // П е д а г о г ик а, 2005, № 6, с. 103.

   5. Пенов, Стефан. Религия и антиклерикализъм. // О б р а з о в а н и е, 2004,        № 3, с. 43.

6.Петков, Никола. Проблемът за вероучението и религиозното образование.// О б р а з о в а н и е, 2005, № 2, с. 48.

  7. Радков, Тони. Религиознанието или откъде да захванем. // О б щ е с т в е н о          в ъ з п и т а н и е, 2002, № 5, с. 58.

8.Снегаров, Иван. Християнството е извор на животворна светлина. // О бще с т в е н о   в ъ з п итание, 2002, № 4, с. 50.

9.Христов, Огнян. Вредни ли са за децата магьосничествата на Хари Потър? // О б щ е с т в е н о   въ з п и т а н и е, 2004, № 3, с. 39.

            Библиографската справка  е изготвена от Здравка Грънчарова –

            ст. специалист в Педагогическа библиотека.

            Справката съдържа описания на 28 книги и 9 статии.

14. 03. 2006 г.

Забележка:

ОБЩИНА  ПЛОВДИВ

ОТДЕЛ “ ОБРАЗОВАНИЕ  И  НАУКА”

ПЕДАГОГИЧЕСКА   БИБЛИОТЕКА “

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *