КЛЮЧОВА ДУМА „ИСТОРИЯ”
 
Някои акценти в педагогическия периодичен печат
    1. АНГЕЛОВА, Росица. Петко Р.Славейков в контекста на историческата образованост през Възраждането / Росица Ангелова. ( История на педагогиката и образователното дело )  // Педагогика (София), XVIII, 2008, N 2 , с. 70-80.
1. България. 2. История на педагогиката. 3. Историческа образованост                                                
37.01(091)(497.2)
Сист. N: 1765
  2.  БАЕВ, Йордан и др. Българските специални служби в годините на студената война / Йордан Баев, Костадин Грозев. ( Архивни свидетелства )  // История(София), 2006, N 1 , с. 50 – 64.
1. История. 2. Студена война. 3. Военно разузнаване                                                            
93/99
Сист. N: 2483                                               
 3. БАЕВ, Йордан и др. Българските специални служби в годините на студената война / Йордан Баев, Костадин Грозев. ( Архивни свидетелства )  // История(София), 2006, N 2 , с. 55 – 61.
1. История. 2. Студена война. 3. Български специални служби                                                            
Сист. N: 2487                                                  
4. БОБЕВ, Боби. Европейското бъдеще в Западните Балкани / Боби Бобев. ( Балкански ракурси )  // История (София), XVI, 2008, N 4 , с. 23 – 34.
1. История. 2. Балканите. 3. Западните Балкани. 4. Албания. 5. Хърватска република. 6. Македония. 7. Сърбия. 8. Черна гора                                                            
Сист. N: 2475        
5. БОБЕВ, Боби. Разпадът на Титова Югославия / Боби Бобев. ( Балкански ракурси )
// История (София), 2007, N 2-3 , с. 95 – 105.
1. История. 2. Югославия. 3. Тито                                                            
Сист. N: 2480                                      
 6. ВАСИЛЕВА, Петя. Водещи теми в предизборното съревнование между вестниците
„Дума“ и „Демокрация“ и изборите на 10-17 юни 1990 г. / Венета Косева. ( История и
съвременност )  // История (София), XVI, 2008, N 1 , с. 31 – 39.
1. История. 2. Теми. 3. Вестници. 4. в. „Дума“. 5. в. „Демокрация“.
6. Избори – България                                                            
Сист. N: 2471                                                  
7. ГЮДЖЕНОВ, Илия. Таксидиотът просвещенец : ( По повод 245 години от написването на История славянобългарска от Св. Паисий Хилендарски ) / Илия Гюдженов. ( История на педагогиката и образователното дело )  // Педагогика(София), XVII, 2007, N 3 , с. 81 – 93.
1. История на българското образование. 2. История
славянобългарска                                                
Сист. N: 866                                                   
8. ДАНКОВ, Евлоги. Принципът на хармонията като душевен принцип / Евлоги Данков. ( Годишнини )  // Образование (София), XVI, 2007, N 1 , с. 101 – 112.
    През 2006 г. се навършиха 360 г. от рождението и 290 години от смъртта на Готфрид Вилхелм Лайбниц.
. Философия – история                                                          
9. ДИМИТРОВА, Светла. Темата за войната и мултиперспективният подход при формирането на демократични ценности / Светла Димитрова. ( Гражданско образование )  // Образование (София), XV, 2006, N 6 , с. 62 – 65.
1. Урок. 2. История. 3. Втора световна война                                                       
93/99:37.02
Сист. N: 580                                                
   10. ИЛИЕВА - Дъбова, Илиана Т. Опит за въздействие върху консолидацията на ученическите класни колективи чрез използване на викторината по история и цивилизация / Илиана Т. Илиева – Дъбова. ( Обучение )  // Образование(София), XV, 2006, N 1 , с.17 – 25.
1. Дидактика. 2. Обучение по история и цивилизация. 3. Викторини.
4. Ученически класен колектив                                                             
37,02
Сист. N: 80
11. ЙОРДАНОВ, Красимир. Българо-югославските отношения и Македонският въпрос (1944-1956 г.) / Красимир Йорданов. (Балкански ракурси )  // История(София), 2007, N 2-3 , с. 86 – 93.
1. История. 2. Балканите. 3. България – история. 4. Югославия – история. 5. Македонски въпрос                                                            
Сист. N: 2477                                                  
12. КРЪСТЕВА, Здравка. Оценката и самооценката в часа по история – средство за оптимизация на учебно – възпитателния процес / Здравка Кръстева. ( Изследване )  //
Образование (София), XVII, 2008, N 5 , с. 73 – 86.
1. Обучение. 2. Оценка. 3. Самооценка. 4. История. 5. Оптимизация.
6. Учебно-възпитателен процес                                                            
Сист. N: 1985                                                  
13. КРЪСТЕВА, Здравка. Развитие на психичните процеси чрез обучение по история Здравка Кръстева. ( Педагого – психологическа консултация )  //Образование (София), XVIII, 2009, N 3 , с. 105 -112.
1. Обучение по история. 2. Пети клас. 3. Психични процеси                                                      
949.72(072)
Сист. N: 2453                                                  
14. НЕДЕЛЧЕВ, Неделчо. Класово-партийният смисъл на орфическата доктрина / Неделчо Неделчев. ( История и идеология )  // Образование (София), XVI, 2007, N 5 , с. 72-93.
1. История. 2. Тракийски орфизъм. 3. Орфическа доктрина                                                            
Сист. N: 1223                                                  
15. НЕДЕЛЧЕВ, Неделчо. Орфическата раннокласова интерпретация на историята в българското училище / Неделчо Неделчев. ( Бижковщината като научна форма на живот )  //Образование (София), XVI, 2007, N 2 , с. 95 – 112.
1. Обучение по история и цивилизация. 2. VII клас
                                               949.72.01/.
03(072)
Сист. N: 835                                                  
 16. НЕДЕЛЧЕВ, Неделчо. Старата история и теория на държавата – в периода на „Развития социализъм“ в България / Неделчо Неделчев. ( История и идеология )  //
Образование (София), XIV, 2007, N 3 , с. 92-101.
1. История – България. 2. Теория на държавата. 3. Социализъм -
история и критика. 4. България – история, най-нова                                                            
Сист. N: 911                                                    
    17. НЕДЕЛЧЕВ, Неделчо. Тракийският орфизъм като българска микенология / Неделчо Неделчев. ( История и идеология )  // Образование (София), XVII, 2008, N 2 ,
с. 97-112.
1. История. 2. Идеология. 3. Тракийски орфизъм. 4. Българска
микенология                                                            
Сист. N: 1744                                                 
    18. ОБРЕШКОВ, Обрешко. Българският учител през Средновековието / Обрешко Обрешков. ( История на педагогиката и образователното дело )  // Педагогика
(София), XVII, 2007, N 10 , с. 83 – 93.
1. История на педагогиката в България. 2. Учители. 3. Средновековие – българи                                                          
37(091)
Сист. N: 1267                                                 
    19.   ПЕНЕВ, Светломир. Проблеми на преподаването на религия в средното училище/ Светломир Пенев.  // Педагогика (София), XVIII, 2008, N 2 , с. 63-69.
1. Средно образование. 2. Обучение по религия                                                      
291.2+37.02                                   
20. ПЕНЧЕВ, Васил. От  “времевост и историчност“ към „историчност и времевост“ / Васил Пенчев. ( Философията – класическа и съвременна )  // Философия(София), XV, 2006, N 5 , с. 22 – 30.
1. Философия – теория. 2. Философия на ХХ век. 3. Философия на религията                                                         
101(091)
Сист. N: 796                                            
    21. ТАСЕВА, Галина К. Усещане за историята между хаоса и самоорганизацията /
Галина К. Тасева, Марек А. Тасев. ( Синергетика, педагогика, образование )  //Педагогика (София), XVII, 2007, N 5 , с. 71-93.
1. Наука. 2. Интердисциплинност. 3. История. 4. Хаос и ред. 5. Самоорганизация. 6. Еволюция                                                         
37.029.4
Сист. N: 999                                                 
    22. ЦОНЕВА, Пенка. Развитие на структурите за училищно управление и техните
функции в периода от 1948 до 1959 година / Пенка Цонева. ( История на педагогиката и
образователното дело )  // Педагогика (София), XVII, 2007, N 9 , с. 91-99.
1. Образование и просвета – България – история. 2. Управление на
училищата                                                 
37.01Б(091)+37.07
Сист. N: 1252                                                
    23. ШРАЙЕР, Хелмут. Философстването като принцип на обучение / Хелмут Шрайер. ( Концепцията „Философия за деца“ )  // Начално образование(София), XLVIII, 2008, N 1 , с.25-33.
    Превод от немски език : доц. д-р Илиана Мирчева 1. Начално училище. 2. Философия за деца. 3. Обучение. 4. Принципи
на обучение                                                          
373.3+1
Сист. N: 1661                                                   
24. ЯНАРАС, Христос. Църквата в посткомунистическа Европа / Христос Янарас. (Философия и религия )  // Философия, XV, 2006, N 2 , с. 15 – 22.
1. Посткомунизъм. 2. Глобализация. 3. Църквата                                               
327.7:061.1ЕС+23/28
Сист. N: 393
Библиографската справка е изготвена от Иванка Лапавичева – ст. специалист в Педагогическата библиотека – Община Пловдив – Дирекция „ОН”.
Съдържа 24 заглавия на статии от периодичния печат.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *