1.     Банчева, Мариана.Обобщен преглед на действащите нормативни документи / Мариана Банчева // Управление на средното образование  (София), 2008, N 3, с. 52 – 65.xml:namespace prefix = o ns = „urn:schemas-microsoft-com:office:office“ />
2.     Богданова, Надя.Национален институт за обучение на директори – равносметка за изминалата учебна 2007/ 2008 година / Надя Богданова // Управление на средното образование, 2007, N 5, с.39-46.
3.     Богданова, Надя. Стратегическото планиране – средство за оптимизиране / Надя Богданова. // Управление на средното образование  (София), 2009, N 1, с. 54 – 63. 
4.     Босиди, Лари. Управление чрез очаквания / Лари Босиди // Мениджър, 2008, N 9, с. 68-70.
5.     Бошнакова, Десислава. Не събитие, а специално събитие / Десислава Бошнакова // Мениджър, 2008, N 1, с.176-177.
6.     Братанов, Начко. Глобализацията и предизвикателствата пред управлението на университета / Начко Братанов // Стратегии на образователната и научната политика, XV, 2007, N 3, с. 242-250.
7.     Боянова, Тина. Директорът – мениджър на социални партньори (действащи, партниращи инициативи и практики) / Тина Боянова // Организация и управление на училището и детската градина, 2007, N 4, с. 15 – 19.
8.     Ванчева, Татяна. Диагностика на училищна организация : установяване на образователната и организационната структура / Татяна Ванчева // Педагогика, 2008, N 6, с.62-68. 
9.     Вацов, Светлозар. Нова управленска парадигма в образованието / Светлозар Вацов // Стратегии на образователната и научната политика , 2007, N 3, с. 232-241.
10. Вацов, Светлозар. Важен критерий за успешността на училището / Светлозар Вацов // Педагогика, 2007, N 11, с. 18-24.
11. Вацов, Светлозар. Нов елемент в управление на образованието / Светлозар      Вацов.  (Образователна политика). // Стратегии на образователната и научната политика  (София), XVI, 2008, N 4, с. 345 – 352.12. Гатева, Людмила.  Съвременни технологии на управление и преподаване в детската градина : Обрзователен модел по Програма „Стъпка по стъпка“ / Людмила Гатева. // Управление на средното образование  (София), 2008, N 1, с.28-33. 
13. Георгиев, Георги.  Цел, задачи и етапи на управленското консултиране / Георги Георгиев. // Управление на средното образование  (София), 2009, N 1, с. 84 – 88.
14. Георгиев, Георги С..  И през 21 век – „Горещо пладне“ за училищния директор / Георги С. Георгиев. // Управление на средното образование  (София), 2008, N 4, с. 25 – 35.
15. Георгиева, Марияна.  За дисциплината и какво е дисциплина / Марияна Георгиева. // Управление на средното образование  (София), 2008, N 2, с. 54 – 67..
16. Голман, Даниел и др. Биология на лидерството / Даниел Голман и Ричард Бояцис // Мениджър, 2009, N 1, с. 70-71. 
17. Гофи, Роб и др. Умните примадони / Роб Гофи и Гарет Джоунс // Мениджър, 2008, N 1, с. 72-73. 
18. Гюрова, Вяра  За мениджмънта в образованието – в „диалог“ с Питър Дракър / Вяра Гюрова // Педагогика, 2009, N 1-2, с. 26 – 40.
19. Димитров, Георги. Нормативната рамка като инструмент за регулация на училищното образование в България / Георги Димитров.  (Дискусия). // Стратегии на образователната и научната политика  (София), XVI, 2008, N 2, с. 146 – 158. 
20. Димитров, Георги и др. Българското училищно образование пред изискванията на новия век / Георги Димитров, Светлана Тачева, Валентин Данчев.  (Дискусия). // Стратегии на образователната и научната политика  (София), XVI, 2008, N 3, с. 201-219.
21. Димова, Стефка. Психологически изисквания при осъществяване на непосредственото общуване на ръководителя с ръководените в училището / Стефка Димова // Организация и управление на училището и детската градина, 2007, N 6, с. 10-16. 
22. Захариева, Райна. Интерактивни техники в помощ на директора при вземане на управленско решение / Райна Захариева // Управление на средното образование, 2007, N 5, с. 47- 62. 
23. Зохар, Дорон. Проблемът за организационно – управленските структури в основните концепции на съвременния мениджмънт / Дорон Зохар //           Педагогика, 2006, N 9, с. 94 – 105. 
24. Иванова, Петя. Аз управлявам общност от учащи се / Петя Иванова //     Организация и управление на училището и детската градина, 2007, N 3, с. 21-25.
25. Иванова, Росица. Подбор и набиране на персонал / Росица Иванова // Организация и управление на училището и детската градина, 2009, № 3, с. 42-55.
26. Кабакчиева, Петя. Директорите – новите мениджъри / Петя Кабакчиева //     Мениджър, 2008, N 9, с. 200-201. 
27. Качеството при изпълнение на Програма „Квалификация на директори“ .  (За Вас, директори). // Посоки  (София), 2009, № 2, с. 3 – 9.
28. Качеството при изпълнение на програма „Квалификация на директори“ .  (Методика и опит). // Посоки  (София), XI (XLXVI), 2009, N 1, с. 46 – 48. 
29. Керемедчиев, Стоян.  Методи за управление и контрол на училището и детската градина / Стоян Керемедчиев.  (Организационно-управленска теория и практика). // Организация и управление  (София), V, 2008, N 2, с. 54-94.
30. Кигън, Робърт и др. Високо (вътрешно) напрежение / Робърт Кигън и Лиза Лахий // Мениджър, 2008, N 5, с. 80-81. 
31. Критерии и ред за оценяване на съответствието на въведените системи за делегираните бюджети  : Приложение. // Управление на средното образование  (София), 2008, N 6, с.3-8.
32. Крумов, Венцислав и др. Стратегия за развитие на училището / Венцислав Крумов, Райна Петрова.  (Организационно – управленска теория и практика). // Организация и управление  (София), 2009, N 2, с. 3 – 40.
33. Кутевски, Боян. Кариеристът късметлия / Боян Кутевски // Мениджър, 2008, N 12, с. 64-66. 
34. Кутевски, Боян. Уволнението : инструкции за безопасност / Боян Кутевски //      Мениджър, 2008, N 10, с. 62-64. 
35. Кутевски, Боян. Изкуството на градивния скандал / Боян Кутевски // Мениджър, 2008, N 5, с. 56-60. 
36. Къди, Ейм. Само защото съм учтив, не си мислете, че съм глупав / Ейм Къди //      Мениджър, 2009, N 5, с. 68. 
37. Маккоби, Майкъл.  Лидерът нарцис / Майкъл Маккоби.  (Management). // Мениджър  (София), 126, 2009, N 4, с. 68-70.
38. Моллов, Емил.  Оптимизиране на управлението на съвременното училище / Емил Моллов. // Управление на средното образование  (София), 2009, N 1, с. 89 – 94. 
39. Моллов, Емил.  Най – често задавани въпроси на тема: ИКТ – място и роля в управлението на училището и образователните дейности / Емил Моллов. // Управление на средното образование  (София), 2009, N 1, с. 95 – 96.
40. Национална програма за „диференцирано заплащане“ . // Управление на средното образование  (София), 2008, N 6, с. 56 – 68.
41. Николаева, Силвия. Мениджмънтът на ученическия клас и иновационните търсения в образованието : технологични решения за устойчиво развитие / Силвия Николаева // Педагогика, 2008, N 6, с. 3 – 12.
42. Нинова, Валерия.  Организационен конфликт. Същност, видове, източници, начини за справяне с конфликтите / Валерия Нинова.  (Психология на управлението). // Организация и управление  (София), 2009, N 2, с. 98- 107.
43. Новев, Здравко.  Как да намерим себе си в управленската практика. Управленско консултиране / Здравко Новев. // Управление на средното образование  (София), 2009, N 1, с. 69 – 83.
44. Пацева, Нина. Директорът на училището – лидер, педагог, мениджър и носител на идеи / Нина Пацева // Управление на средното образование, 2008, N 4, с. 36 - 
45. Пацева, Нина.  Някои аспекти на училищната автономия / Нина Пацева. // Управление на средното образование  (София), 2008, N 6, с. 79 – 84. 
46. Петрова, Райна. Финансиране на дейността на звената в системата на средното образование / Райна Петрова // Организация и управление на училището и детската градина, 2007, N 2, с. 19 – 29.
47. Петрова, Райна.  Финансово управление и контрол. Делегирани бюджети / Райна Петрова.  (Организационно-управленска теория и практика). // Организация и управление  (София), V, 2008, N 2, с. 3-53.. 
48. Петрова, Райна.  Стратегия за управление на риска в училище / Райна Петрова.  (Организационно-управленска теория и практика). // Организация и управление  (София), V, 2008, N 1, с. 11-31.. 
49. Петрова, Райна. Управление на човешките ресурси / Райна Петрова// Организация и управление на училището и детската градина, 2009, № 3, с.3-6.
50. Петрова, Райна. Отчитане на дълготрайните материални и нематериални активи чрез балансови сметки / Райна Петрова // Организация и управление на училището и детската градина, 2009, № 3, с. 7-38. 
51. Петрова, Цветелина. Таланти и работодатели / Цветелина Петрова // Мениджър, 2008, № 12, с. 118.     
52. Попова, Маргарита. Лошата ябълка, която отрови екипа / Маргарита Попова //     Мениджър, 2008, N 4, с. 78-79. 
53. Робинс, Стивън. Седемте грешки в общуването / Стинън Робинс // Мениджър, 2009, N 5, с. 66-68. 
54. Рос, Джудит. Лидерите задават правилни въпроси / Джудит Рос // Мениджър,  2009, N 5, с. 68. 
55. Савов, Венцислав. Ръководителите вдъхновяват, когато са почтени / Венцислав Савов // Мениджър, 2009, N 1, с. 68-69. 
56. Станкова, Даниела. Основни правила на успяващия мениджър / Даниела Станкова // Управление на средното образование, 2008, N 4, с. 43- 46. 
57. Станкова, Даниела.  Българският учител като мениджър / Даниела Станкова. // Управление на средното образование  (София), 2009, N 1, с. 64 – 68.. 58. Стойнешка, Райна. Личностни предпоставки за конкурентно поведение на ръководителя / Райна Стойнешка // Психология журнал, 2007, N 37, с. 10-15. 
59. Стойчева, Анета.  Умения и условия за успешно координиране / Анета Стойчева. // Управление на средното образование  (София), 2008, N 1, с.34-39. 
60. Съл, Доналд и др. Управление чрез обещания / Доналд Съл и Чарлз Спиноза //     Мениджър, 2008, N 6, с. 90-92. 
61. Тасев, Асен. Революцията на охлюва / Асен Тасев // Мениджър, 2008, N 2, с. 194-196.
62. Уелч, Джак и др..  Излез навън. Забранено за лидери / Джак Уелч, Сузи Уелч.  (Как да печелим). // Мениджър  (София), 2008, N 1, с. 74-75. 
63. Уелч, Джак  и др. Лошите в борда / Джак Уелч и Сузи Уелч // Мениджър, 2008, N 11, с. 86-87. 
64. Уелч, Джак  и др.Нищо велико не се случва без страст.История с щастлив край      / Джак Уелч и Сузи Уелч // Мениджър, 2008, N 10, с. 86-87. 
65. Уелч, Джак и др. Имаш ли смелостта да се захванеш с медиите / Джак Уелч и Сузи Уелч // Мениджър, 2008, N 12, с. 79-80. 
66. Уелч, Джак и др. Цялата откровеност, на която си способен / Джак Уелч и Сузи Уелч // Мениджър, 2009, N 1, с. 72-73. 
67. Уелч, Джак и др.Недей да оцеляваш, възползвай се от рецесията /  Джак Уелч и Сузи Уелч // Мениджър, 2008, N 12, с. 78-79. 
68. Хаяоки, Косу.  Възходът на емоционалния капитал / Косу Хаяоки.  (Management). // Мениджър  (София), 120, 2008, N 10, с. 68-70.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *