НОВИ ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ

От месец януари 2012 г. Националното издателство за образование и наука „Аз
Буки“ създаде три нови периодични издания.

Изданията са в нов формат и са съобразени със съвременните стандарти за анализ на научна проблематика.

Съдържанието е подчинено на изискванията за интердисциплинарност на съвременното знание, с разширен тематичен обхват.

Списание „ПЕДАГОГИКА“ е научно-методично списание, което обединява тематиката на три издания – „Предучилищно възпитание„, „Начално образование“ и „Педагогика„. Изданието ще излиза в 9 книжки годишно.

Списание „СТРАТЕГИИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНАТА ПОЛИТИКА“ обединява информационния бюлетин „Управление на средното образование“ и „Стратегии на образователната и научната политика“. Разширява се тематичният обхват с нови рубрики, ориентирани към управление на средното образование. Новият формат на изданието ще бъде в 6 книжки годишно.

Списание „ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ“ обединява изданията „Посоки“ и „Бизнес секретар“. Тематиката е съобразена с евростандартите за подготовка на специализирани кадри за пазара на труда. Изданието ще излиза в 6 книжки годишно.

Списание „ПРИРОДНИ НАУКИ В ОБРАЗОВАНИЕТО. Астрономия, Биология, География, Физика, Химия“ споделя и обсъжда идеи, новини, резултати на преподаване, експериментални и теоретични аспекти на науката – ранно обучение,средно и професионално образование до висшето образование. Изданието ще излиза в 6 книжки годишно.

Педагогическата библиотека към Община Пловдив – Отдел „Образование и развитие“ извърши абонамент за 2012 г. на новите обединени издания, както и на други ценни издания с методически характер, които са в помощ на квалификацията на учителите.

 

Информация от Иванка Лапавичева – ст. специалист в Педагогическа библиотека – Старинен Пловдив, ул. „Съборна“ № 39 А. тел. 032/631-621!

 

04.05.2012 г.

гр. Пловдив

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *