Европейски измерения на българската духовна култура   в исторически план

1. Атанасов, Димитър
Храм Свети Великомъченик Димитър в Старинен Пловдив /  Състав. и ред. Димитър Атанасов ; Худ. оформление Борис Стоилов . – Пловдив : Изд. къща Жанет 45, 2008.
2. Бакалов, Георги
Византия : Лекционен курс / Георги Петров Бакалов . – София : Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2006.
3. Божилов, Иван и др.
История на България в три тома / Иван Божилов, Васил Гюзелев . – 2. изд. -    София : ИК Анубис, 2006.
4. Българската цивилизация  = The Bulgarian civilisation /  Под общ. ред. Александър Фол . – София : ТАНГРА, 2005.
5. Велчев, Йордан
Градът или Между Изтока и Запада ХIV – ХVII век / Йордан Велчев . – София : ИК Жанет 45 ЕООД, 2005.
6. Георгиева, Цветана и др.
История на България в три тома / Цветана Георгиева, Николай Генчев . – 2. изд. – София : ИК Анубис, 2006.
7. Димитров, Божидар
Българската християнска цивилизация и българските манастири / Божидар Димитров . – София : Фондация КОМ .
8. Димитров, Божидар
Седемте древни цивилизации в България / Божидар Димитров . – София : Фондация КОМ, 2005.
9. История на Българите  : В 8 т. / Цветелин Степанов и др ; Съавт.: Димитър Попов, Васко Арнаудов, Пламен Христов Павлов, Петър Димитров Ангелов, Емил Александров, Тотю Коев, Христо Луков Матанов, Евгени Радушев ; Под ред. на Георги Петров Бакалов . – София : Знание ; ИК Труд, 2003 – .
10. История на света в дати  : ( 38000 пр. Хр. – 2001 сл. Хр.)Политика. Икономика. Изкуство. Нрави. Куриози /  Консулт. и състав. Анна и др. Чобанова ; Прев. от англ. и доп. Валерий Русинов . – София : Атлантис, б. г.
11. Коев, Тотю и др.
Въведение в християнството / Тотю Пенчев Коев, Георги Петров Бакалов.- София : Булвест-2000, 1992.

12. Коев, Тотю и др.
Християнството в миналото и днес : Енциклопедична поредица “ Виж България „. Ч. 1. / Тотю Коев, Георги Петров Бакалов . – София : Български бестселър – Национален музей на бълг. книга и полиграфия, 2006.
13. Коев, Тотю и др.
Християнски справочник / Тотю Пенчев Коев, Георги Петров Бакалов.- София : ИК Анубис, 2001.
14. Кочев, Николай Цвятков
Християнството през IV- началото на ХI век : Проблеми на проникването и утвърждаването му на Балканския полуостров / Николай Цвятков Кочев.– София : Хейзъл, 1995.
15. Линков, Красимир и др.
Старинен Пловдив / Красимир Линков, Александър Пижев .- Пловдив : Летера, 1998.
16. Николов, Йордан
История на Средновековния свят / Йордан Николов .- София : Акад. изд. Марин Дринов, 1999 – 2002.
17. Овчаров, Николай
Средновековната Българска империя / Николай Овчаров .- Пловдив : Летера, 2006.
18. Павлов, Пламен Христов
България – люлка на европейската цивлизация / Пламен Христов Павлов .- София : ИК Борина, 2006.
19. Петканова, Донка
Средновековна литературна символика / Донка Петканова . – 2. доп.изд. . – София : Време, 2000.
20. Петканова, Донка
Разноликото Средновековие отразено в литературата : Книжка за всички / Донка Петканова . – Велико Търново : Абагар, 2006.
21. Петров, Матей / Монах Светопреображенски /
Защита на православието . – София : ИК ЛИК, 2007.
22. Пижев, Александър и др.
Православни храмове в Пловдив : Културен справочник / Александър Пижев, Красимир Линков . – Пловдив : Летера ; Летера, 2004.
23.Тъпкова-Заимова, Василка
Така беше някога … в Средновековието / Василка Тъпкова-Заимова . – София : Тилиа, 1997.
24. Цанев, Стефан
Български хроники 2137 г. пр. Хр. – 1453 г. сл. Хр. : Поема / Стефан Цанев . – София – Пловдив : КК Труд, 2006.

25. Чавръков, Георги Иванов
Български манастири : Паметници на историята, културата и изкуството / Георги Иванов Чавръков; Снимки Страхил Добрев; Рец. Иван Дуйчев ; Ред.
Асен Василев ; Ред на текста Екатерина Пеева ; Худож. оформление Владислав Паскалев. – София : Наука и изкуство, 1974.

Книгите се предоставят в читалните на Педагогическа библиотека при Община Пловдив –
Старинен Пловдив, ул. Съборна 39 А. Тел.: 032 631 621

Библиографската справка подготви Здравка Грънчарова, библиотекар в Педагогическа библиотека

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *