Posts in the Психология Category at Социални науки

“Работа по случаи в образованието”

“Работа по случаи в образованието”
24.03.2011

Съюз на българските журналисти Национален седмичник за образование и наука Аз-буки Дружество на психолозите в България Балканска фондация за психично …прочети повече

НОВА КНИГА ПО ПЕДАГОГИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ

НОВА КНИГА ПО ПЕДАГОГИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ
17.03.2011

ОГАНЕСЯН, Н. Т. Педагогическая психология. Система разноуровневых заданий: Уч. пособие/ Н. Т. Оганесян. – Москва: КНОРУС, 2009. – 324 с. …прочети повече

СТРЕСЪТ. Какво знаем за него?

СТРЕСЪТ. Какво знаем за него?
10.03.2011

СТРЕСЪТ. Какво знаем за него?   Проект № BG051PO0000-4.2.03-0091  „Образователна интеграционна система за знание, толерантност и превенция на агресията”   …прочети повече

АГРЕСИЯТА – ТЕОРИИ И ПРОЯВИ

АГРЕСИЯТА – ТЕОРИИ И  ПРОЯВИ
10.03.2011

АГРЕСИЯТА – ТЕОРИИ И  ПРОЯВИ Проект № BG051PO0000-4.2.03-0091  „Образователна интеграционна система за знание, толерантност и превенция на агресията” Всеки човек …прочети повече

СЕМЕЙСТВОТО. СТИЛОВЕ НА РОДИТЕЛСКО ПОВЕДЕНИЕ. СТРАТЕГИИ ЗА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ

СЕМЕЙСТВОТО. СТИЛОВЕ НА РОДИТЕЛСКО ПОВЕДЕНИЕ. СТРАТЕГИИ ЗА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ
10.03.2011

СЕМЕЙСТВОТО. СТИЛОВЕ НА РОДИТЕЛСКО ПОВЕДЕНИЕ. СТРАТЕГИИ ЗА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ. Проект № BG051PO0000-4.2.03-0091  „Образователна интеграционна система за знание, толерантност и превенция …прочети повече

ПСИХОДИАГНОСТИКА НА ЛИЧНОСТТА ПО МЕТОДА НА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОЧЕРКА

ПСИХОДИАГНОСТИКА НА ЛИЧНОСТТА  ПО МЕТОДА НА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОЧЕРКА
08.03.2011

Проект № BG051PO0000-4.2.03-0091  „Образователна интеграционна система за знание, толерантност и превенция на агресията”  МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК. ПСИХОДИАГНОСТИКА НА ЛИЧНОСТТА  …прочети повече

„ЗА” И „ПРОТИВ” ИЗРАЗЯВАНЕТО НА ГНЯВ

„ЗА” И „ПРОТИВ” ИЗРАЗЯВАНЕТО НА ГНЯВ
08.03.2011

Проект № BG051PO0000-4.2.03-0091  „Образователна интеграционна система за знание, толерантност и превенция на агресията”  МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК. „ЗА” И „ПРОТИВ” …прочети повече

Модел за превенция на агресията етап2 до етап4

Модел за превенция на агресията етап2 до етап4
08.03.2011

Проект № BG051PO0000-4.2.03-0091  „Образователна интеграционна система за знание, толерантност и превенция на агресията”  МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК. Модел за превенция …прочети повече

Модел за превенция на агресията етап1

Модел за превенция на агресията етап1
08.03.2011

Проект № BG051PO0000-4.2.03-0091  „Образователна интеграционна система за знание, толерантност и превенция на агресията”  МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК. Модел за превенция …прочети повече

Модел за превенция на агресията

Модел за превенция на агресията
08.03.2011

Проект № BG051PO0000-4.2.03-0091  „Образователна интеграционна система за знание, толерантност и превенция на агресията”  МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК.  Превенция на агресията …прочети повече

ПСИХОЛОГИЯ ЗА РОДИТЕЛИ

ПСИХОЛОГИЯ ЗА РОДИТЕЛИ
09.02.2011

ПСИХОЛОГИЯ ЗА РОДИТЕЛИ Педагогическата библиотека към Община Пловдив – Дирекция „Образование и наука” абонира за своите читатели изданието на Българската …прочети повече

ПСИХОЛОГИЯ ЗА РОДИТЕЛИ

ПСИХОЛОГИЯ ЗА РОДИТЕЛИ
08.02.2011

ПСИХОЛОГИЯ ЗА РОДИТЕЛИ Педагогическата библиотека към Община Пловдив – Дирекция „Образование и наука” абонира за своите читатели изданието на Българската …прочети повече