Posts in the Проблеми в училище Category at Социални науки

Параметри на дидактическото общуване

Параметри на дидактическото общуване
01.04.2011

Параметри на дидактическото общуване Източник: http://www.poi-2007.hit.bg/ Прочети повече на: http://www.poi-2007.hit.bg/ Добрина Дългърска, СОУ ” Черноризец Храбър” гр. Пловдив Развитието на обществените …прочети повече

СТРЕСЪТ. Какво знаем за него?

СТРЕСЪТ. Какво знаем за него?
10.03.2011

СТРЕСЪТ. Какво знаем за него?   Проект № BG051PO0000-4.2.03-0091  „Образователна интеграционна система за знание, толерантност и превенция на агресията”   …прочети повече

АГРЕСИЯТА – ТЕОРИИ И ПРОЯВИ

АГРЕСИЯТА – ТЕОРИИ И  ПРОЯВИ
10.03.2011

АГРЕСИЯТА – ТЕОРИИ И  ПРОЯВИ Проект № BG051PO0000-4.2.03-0091  „Образователна интеграционна система за знание, толерантност и превенция на агресията” Всеки човек …прочети повече

ПСИХОДИАГНОСТИКА НА ЛИЧНОСТТА ПО МЕТОДА НА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОЧЕРКА

ПСИХОДИАГНОСТИКА НА ЛИЧНОСТТА  ПО МЕТОДА НА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОЧЕРКА
08.03.2011

Проект № BG051PO0000-4.2.03-0091  „Образователна интеграционна система за знание, толерантност и превенция на агресията”  МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК. ПСИХОДИАГНОСТИКА НА ЛИЧНОСТТА  …прочети повече

„ЗА” И „ПРОТИВ” ИЗРАЗЯВАНЕТО НА ГНЯВ

„ЗА” И „ПРОТИВ” ИЗРАЗЯВАНЕТО НА ГНЯВ
08.03.2011

Проект № BG051PO0000-4.2.03-0091  „Образователна интеграционна система за знание, толерантност и превенция на агресията”  МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК. „ЗА” И „ПРОТИВ” …прочети повече

Модел за превенция на агресията етап2 до етап4

Модел за превенция на агресията етап2 до етап4
08.03.2011

Проект № BG051PO0000-4.2.03-0091  „Образователна интеграционна система за знание, толерантност и превенция на агресията”  МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК. Модел за превенция …прочети повече

Модел за превенция на агресията етап1

Модел за превенция на агресията етап1
08.03.2011

Проект № BG051PO0000-4.2.03-0091  „Образователна интеграционна система за знание, толерантност и превенция на агресията”  МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК. Модел за превенция …прочети повече

Модел за превенция на агресията

Модел за превенция на агресията
08.03.2011

Проект № BG051PO0000-4.2.03-0091  „Образователна интеграционна система за знание, толерантност и превенция на агресията”  МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК.  Превенция на агресията …прочети повече

ЗИП в обучението по история и цивилизация в прогимназиалния етап на основната образователна степен

ЗИП в обучението по история и цивилизация в прогимназиалния етап на основната образователна степен
05.03.2011

КОНСУЛТАЦИЯ! ЗИП в обучението по история и цивилизация в прогимназиалния етап на основната образователна степен В  отправените до старши експерта по история …прочети повече

УВОД В МЕТОДИЧЕСКАТА ФИЛОСОФИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

УВОД В МЕТОДИЧЕСКАТА ФИЛОСОФИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
17.02.2011

И З Д А Т Е Л С Т В О „ЛЕТЕРА”- П Л О В Д И В                                    …прочети повече

Технология на отвореното пространство. Материали от семинари с учители по история

Технология на отвореното пространство. Материали от семинари с учители по история
02.02.2011

1) Какво е „Технология на отвореното пространство„ * Метод за водене на срещи * Метод, който залага на способността на …прочети повече

ЗОВ ЗА ПОДКРЕПА!

ЗОВ ЗА ПОДКРЕПА!
01.02.2011

  За да има бъдеще, трябва да има Учители!    socialninauki.com,  Ви призовава към милосърдие, колегиалност и подкрепа. ЗОВ ЗА …прочети повече