Posts in the НОРМАТИВНА БАЗА Category at Социални науки

Педагогическото конструиране и разработката на учебна програма за ЗИП история и цивилизация

Педагогическото конструиране и разработката на учебна програма за ЗИП история и цивилизация
06.03.2011

КОНСУЛТАЦИЯ !   Педагогическото конструиране и разработката на учебна програма за ЗИП история и цивилизация в прогимназиалния етап на основната …прочети повече

ЗИП в обучението по история и цивилизация в прогимназиалния етап на основната образователна степен

ЗИП в обучението по история и цивилизация в прогимназиалния етап на основната образователна степен
05.03.2011

КОНСУЛТАЦИЯ! ЗИП в обучението по история и цивилизация в прогимназиалния етап на основната образователна степен В  отправените до старши експерта по история …прочети повече

ЕВРОПЕЙСКАТА КВАЛИФИКАЦИОННА РАМКА ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ (ЕКР)

ЕВРОПЕЙСКАТА КВАЛИФИКАЦИОННА РАМКА ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ (ЕКР)
28.02.2011

ЕКР е обща европейска референтна рамка,  която установява връзки между националните квалификационни системи, изпълнявайки функцията на инструмент за обяснение на …прочети повече