Posts in the ДОИ Category at Социални науки

ДОИ-Свят и Личност (профилирана подготовка )

ДОИ-Свят и Личност (профилирана подготовка )
27.01.2011

ПРОГРАМА  за профилирано обучение „БЪЛГАРИЯ В ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА„ по учебния предмет „СВЯТ И ЛИЧНОСТ“ – ХІІ клас І. Общо представяне …прочети повече

ДОИ-Свят и Личност (задължителна подготовка )

ДОИ-Свят и Личност (задължителна подготовка )
27.01.2011

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО СВЯТ И ЛИЧНОСТ ХІІ КЛАС І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Преподаването на учебното съдържание се осъществява …прочети повече

ДОИ-Философия (профилирана подготовка )

ДОИ-Философия (профилирана подготовка )
22.01.2011

  УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ФИЛОСОФИЯ ЗА ХІ И ХІІ КЛАС ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА 1. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ ОБЩ ХОРАРИУМ: МИНИМУМ 144 УЧЕБНИ …прочети повече

ДОИ-Философия (задължителна подготовка )

ДОИ-Философия (задължителна подготовка )
22.01.2011

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ФИЛОСОФИЯ XI КЛАС ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА I. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ Предметите от цикъл “Философия” (Психология и Логика, Етика и …прочети повече

ДОИ-Етика и Право (профилирана подготовка )

ДОИ-Етика и Право (профилирана подготовка )
22.01.2011

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЕТИКА И ПРАВО ЗА Х КЛАС ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА І. Общо представяне Общ хорариум: минимум 90 учебни часа …прочети повече

ДОИ-Етика и Право (задължителна подготовка )

ДОИ-Етика и Право (задължителна подготовка )
22.01.2011

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЕТИКА И ПРАВО Х КЛАС ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА І. Общо представяне  Хорариум: 54 учебни часа Предметите от цикъл …прочети повече

ДОИ-Психология и Логика (профилирана подготовка )

ДОИ-Психология и Логика (профилирана подготовка )
21.01.2011

УЧЕБНА ПРОГРАМА по ПСИХОЛОГИЯ И ЛОГИКА за IХ клас профилирана подготовка І. Общо представяне Общ хорариум: минимум 54 учебни часа …прочети повече

ДОИ-Психология и Логика (задължителна подготовка )

ДОИ-Психология и Логика (задължителна подготовка )
21.01.2011

УЧЕБНА ПРОГРАМА по ПСИХОЛОГИЯ И ЛОГИКА IХ клас задължителна подготовка І. Общо представяне Хорариум: 54 учебни часа Предметите от цикъл …прочети повече

ДОИ-Гражданско образование

ДОИ-Гражданско образование
21.01.2011

Държавни образователни изисквания за учебно съдържание по Гражданско образование Степен на образование: Средна Етап: Гимназиален (ІХ-ХІІ клас) Ядра на учебно …прочети повече

ДОИ-Философия

ДОИ-Философия
19.01.2011

Държавни образователни изисквания за учебно съдържание по предметен цикъл Философия  Степен на образование: Средна Етап: Гимназиален (ІХ-ХІІ клас) Ядра на …прочети повече