‘СССР’ Articles at Социални науки

Съветски плакати

Съветски плакати
12.06.2013

Съветски плакати

Чернобил 25 години от катастрофата /фоторазказ/

Чернобил 25 години от катастрофата /фоторазказ/
27.04.2011

Чернобил 25 години от катастрофата