‘Родител’ Articles at Социални науки

Агресията – симптом на болното училище

Агресията – симптом на болното училище
12.04.2011

Източник: http://eratosten.wordpress.com БЛОГЪТ НА ИВО РАЙНОВ Напоследък се говори много за агресията в училище. Толкова много, че чак ми прилича на …прочети повече

Развитие на междурелигиозна толерантност – превенция към дискриминативни нагласи и практики

Развитие на междурелигиозна толерантност – превенция към дискриминативни нагласи и практики
01.04.2011

Развитие на междурелигиозна толерантност – превенция към дискриминативни нагласи и практики Източник: http://www.poi-2007.hit.bg/ Прочети повече на: http://www.poi-2007.hit.bg/ (Цикъл уроци, отличен  с …прочети повече

СТРЕСЪТ. Какво знаем за него?

СТРЕСЪТ. Какво знаем за него?
10.03.2011

СТРЕСЪТ. Какво знаем за него?   Проект № BG051PO0000-4.2.03-0091  „Образователна интеграционна система за знание, толерантност и превенция на агресията”   …прочети повече

АГРЕСИЯТА – ТЕОРИИ И ПРОЯВИ

АГРЕСИЯТА – ТЕОРИИ И  ПРОЯВИ
10.03.2011

АГРЕСИЯТА – ТЕОРИИ И  ПРОЯВИ Проект № BG051PO0000-4.2.03-0091  „Образователна интеграционна система за знание, толерантност и превенция на агресията” Всеки човек …прочети повече

СЕМЕЙСТВОТО. СТИЛОВЕ НА РОДИТЕЛСКО ПОВЕДЕНИЕ. СТРАТЕГИИ ЗА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ

СЕМЕЙСТВОТО. СТИЛОВЕ НА РОДИТЕЛСКО ПОВЕДЕНИЕ. СТРАТЕГИИ ЗА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ
10.03.2011

СЕМЕЙСТВОТО. СТИЛОВЕ НА РОДИТЕЛСКО ПОВЕДЕНИЕ. СТРАТЕГИИ ЗА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ. Проект № BG051PO0000-4.2.03-0091  „Образователна интеграционна система за знание, толерантност и превенция …прочети повече