‘Дете’ Articles at Социални науки

Деца войници във Втората световна война

Деца войници във Втората световна война
20.03.2012

Деца войници във Втората световна война В помощ на учебното съдържание по История и цивилизация за 10 клас.  

„ЗА” И „ПРОТИВ” ИЗРАЗЯВАНЕТО НА ГНЯВ

„ЗА” И „ПРОТИВ” ИЗРАЗЯВАНЕТО НА ГНЯВ
08.03.2011

Проект № BG051PO0000-4.2.03-0091  „Образователна интеграционна система за знание, толерантност и превенция на агресията”  МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК. „ЗА” И „ПРОТИВ” …прочети повече

Модел за превенция на агресията етап2 до етап4

Модел за превенция на агресията етап2 до етап4
08.03.2011

Проект № BG051PO0000-4.2.03-0091  „Образователна интеграционна система за знание, толерантност и превенция на агресията”  МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК. Модел за превенция …прочети повече

Модел за превенция на агресията етап1

Модел за превенция на агресията етап1
08.03.2011

Проект № BG051PO0000-4.2.03-0091  „Образователна интеграционна система за знание, толерантност и превенция на агресията”  МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК. Модел за превенция …прочети повече

Модел за превенция на агресията

Модел за превенция на агресията
08.03.2011

Проект № BG051PO0000-4.2.03-0091  „Образователна интеграционна система за знание, толерантност и превенция на агресията”  МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК.  Превенция на агресията …прочети повече

ПСИХОЛОГИЯ ЗА РОДИТЕЛИ

ПСИХОЛОГИЯ ЗА РОДИТЕЛИ
09.02.2011

ПСИХОЛОГИЯ ЗА РОДИТЕЛИ Педагогическата библиотека към Община Пловдив – Дирекция „Образование и наука” абонира за своите читатели изданието на Българската …прочети повече

Конвенция за правата на детето

Конвенция за правата на детето
19.01.2011

ПРЕАМБЮЛ          Държавите страни по тази Конвенция,          Считайки, че в съответствие с принципите, провъзгласени в Устава на Организацията на …прочети повече

Специфика на детските неврози

Специфика на детските неврози
15.03.2006

Специфика на детските неврози     Тя произтича от недостатъчна зрелост на нервната система на детето и от бедния му …прочети повече

Значение на правилното психическо развитие на детето.

Значение на правилното психическо развитие на детето.
13.03.2006

Най-важно значение за правилното психическо развитие на детето има психологическият климат в семейството.Благоприятният емоционален климат в семейството е мощен двигател …прочети повече