‘Библиография’ Articles at Социални науки, Page 2

МОТИВАЦИЯТА ЗА УЧЕБНА И ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

МОТИВАЦИЯТА ЗА УЧЕБНА И ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
28.01.2011

МОТИВАЦИЯТА  ЗА  УЧЕБНА  И  ПЕДАГОГИЧЕСКА  ДЕЙНОСТ  Библиографска  справка Библиографската справка е изготвена от Иванка Тодорова Лапавичева – ст. специалист към …прочети повече

АГРЕСИЯТА – СОЦИАЛНО ОБУСЛОВЕНО КАЧЕСТВО НА ЛИЧНОСТТА И ПОВЕДЕНИЕТО

АГРЕСИЯТА – СОЦИАЛНО ОБУСЛОВЕНО КАЧЕСТВО НА ЛИЧНОСТТА И ПОВЕДЕНИЕТО
28.01.2011

  ПЕДАГОГИЧЕСКА  БИБЛИОТЕКА АГРЕСИЯТА – СОЦИАЛНО ОБУСЛОВЕНО КАЧЕСТВО НА ЛИЧНОСТТА И ПОВЕДЕНИЕТО Библиографска справка I  КНИГИ 1.      АДЛЕР, А. Човекознание: …прочети повече

Професионалните умения на учителите

Професионалните умения на учителите
28.01.2011

ОБЩИНА  ПЛОВДИВ ОТДЕЛ  “ОБРАЗОВАНИЕ   И  НАУКА”   П Е Д А Г О Г И Ч Е С К А   …прочети повече

ПОГЛЕД ВЪРХУ ЗАВИСИМОСТИТЕ –НАРКОТИЧНА, АЛКОХОЛНА, КОМПЮТЪРНА И ДР.

ПОГЛЕД ВЪРХУ ЗАВИСИМОСТИТЕ –НАРКОТИЧНА, АЛКОХОЛНА, КОМПЮТЪРНА И ДР.
23.01.2011

ПЕДАГОГИЧЕСКА  БИБЛИОТЕКА – ОТДЕЛ “ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА”   ОБЩИНА ПЛОВДИВ ИЗБИРАМ СВОБОДАТА … ИЛИ КАК ДА СЕ ОСВОБОДИМ ОТ ЗАВИСИМОСТИТЕ …прочети повече

ДА ОПОЗНАЕМ ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА

ДА ОПОЗНАЕМ  ОБЕДИНЕНА  ЕВРОПА
19.01.2011

  Най- новите заглавия за Европейския съюз на български език, дарение от Делегацията на Европейската комисия в България   БЪЛГАРИЯ …прочети повече

СИСТЕМА ЗА САМООЦЕНКА НА РАБОТАТА НА УЧИТЕЛЯ

СИСТЕМА ЗА САМООЦЕНКА НА РАБОТАТА НА УЧИТЕЛЯ
19.01.2011

СИСТЕМА  ЗА  САМООЦЕНКА  НА  РАБОТАТА  НА  УЧИТЕЛЯ   БИБЛИОГРАФСКА  СПРАВКА     I.                   КНИГИ    1.        А Л Е К …прочети повече

РЪКОВОДСТВОТО НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС КАТО СРЕДСТВО ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ

РЪКОВОДСТВОТО НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС КАТО СРЕДСТВО ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ
19.01.2011

  Библиографска справка   1. АНГЕЛОВА, Татяна и др. Показатели за качество на обучението по български език в средното училище. …прочети повече

УРОЦИТЕ УПРАЖНЕНИЯ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ИСТОРИЯ

УРОЦИТЕ УПРАЖНЕНИЯ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ИСТОРИЯ
08.01.2011

БИБЛИОГРАФСКА СПРАВКА ОБЩИНА  ПЛОВДИВ ОТДЕЛ “ ОБРАЗОВАНИЕ  И  НАУКА” ПЕДАГОГИЧЕСКА   БИБЛИОТЕКА   1.       АГИБАЛОВА, Е. В. Некоторые пути и средства …прочети повече

СЪВРЕМЕННИ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ

СЪВРЕМЕННИ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ
08.01.2011

БИБЛИОГРАФСКА СПРАВКА ОБЩИНА  ПЛОВДИВ ОТДЕЛ “ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА” П Е Д А Г О Г И Ч Е С …прочети повече

ОТВОРЕНО ОБРАЗОВАНИЕ. ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

ОТВОРЕНО ОБРАЗОВАНИЕ. ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
08.01.2011

БИБЛИОГРАФСКА СПРАВКА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ДИРЕКЦИЯ “ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА” ПЕДАГОГИЧЕСКА БИБЛИОТЕКА    БИБЛИОГРАФСКАТА СПРАВКА Е ИЗГОТВЕНА  ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕГЛЕД …прочети повече

КЛЮЧОВА ДУМА *ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО*

КЛЮЧОВА ДУМА *ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО*
04.11.2009

КЛЮЧОВА ДУМА *ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО* Библиографска справка  КНИГИ         1. ИНФОРМАЦИОННОТО общество и правата върху интелектуалната собственост : Международен семинар …прочети повече

НОВИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА

НОВИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА
17.06.2006

  ОБЩИНА  ПЛОВДИВ   ОТДЕЛ   “ОБРАЗОВАНИЕ  И  НАУКА” П Е Д А Г О Г И Ч Е С К …прочети повече