‘Библиография’ Articles at Социални науки

Учене през целия живот

Учене през целия живот
21.03.2014

                                          УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ КНИГИ 1. Кутева-Цветкова, Венка Петрова.[Петдесет и пет] 55 години образование и педагогика в България (1950-2005г.) …прочети повече

Проект, проектна дейност и проектнобазирано обучение

Проект, проектна дейност и проектнобазирано обучение
21.03.2014

Проект, проектна дейност и проектнобазирано обучение ПРОЕКТИ, ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ И ПРОЕКТНОБАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ   Книги 1. Вълчев, Румен. Книга за междукултурно …прочети повече

Компетентност, компетенции и компетентностен подход в съвременния образователен процес

Компетентност, компетенции и компетентностен подход в съвременния образователен процес
13.03.2012

Компетентност, компетенции и компетентностен подход в съвременния образователен процес       I. К Н И Г И     …прочети повече

Европейски измерения на българската духовна култура в исторически план

Европейски измерения на българската духовна култура в исторически план
28.01.2012

Европейски измерения на българската духовна култура   в исторически план 1. Атанасов, Димитър Храм Свети Великомъченик Димитър в Старинен Пловдив /  …прочети повече

ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО. СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ

ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО. СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ
28.01.2012

ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО. СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ /По страниците на сп. Педагогика и сп. Инновации в образовании/ Педагогическата библиотека към Община Пловдив …прочети повече

Възраждане – историография

Възраждане – историография
15.12.2011

1       Ангелов, Б. Паисий Хилиндарски. С., 1984. 2       Ангелов, Б. Съвременници на Паисий. Т.1-2. С., 1963-1964 3       Арнаудов, М. Софроний …прочети повече

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ТОЛЕРАНТНОСТ

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ТОЛЕРАНТНОСТ
04.05.2011

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ТОЛЕРАНТНОСТ   Библиографска справка І СТАТИИ ОТ ПЕРИОДИЧНИЯ ПЕЧАТ 1.   АНГЕЛОВА, Росица. Петко Р.Славейков в контекста на историческата …прочети повече

Безопасно поведение при бедствия, аварии и катастрофи

Безопасно поведение при бедствия, аварии и катастрофи
26.03.2011

Безопасно поведение при бедствия,  аварии и катастрофи                                   Статии от специализирани периодични издания, налични във фонда на Педагогическа …прочети повече

ЖЕНИТЕ В ИСТОРИЯТА

ЖЕНИТЕ В ИСТОРИЯТА
20.03.2011

ЖЕНИТЕ В ИСТОРИЯТА   Библиографска справка I КНИГИ 1.      Ангелов, Димитър. Българинът в Средновековието : Светоглед, идеология, душевност/ Димитър Ангелов. – Варна : …прочети повече

ПЕДАГОГИЧЕСКО КОНСТРУИРАНЕ – ДИДАКТИЧЕСКИ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ АСПЕКТ

ПЕДАГОГИЧЕСКО КОНСТРУИРАНЕ – ДИДАКТИЧЕСКИ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ АСПЕКТ
04.03.2011

     Книги 1. Андреев, Марин. Дидактика / Марин Андреев. – С.: Нар. просвета, 1987. -416 с. 2. Андреев, Марин. Процесът на …прочети повече

Педагогическо конструиране – дидактически, психологически и социални аспекти

Педагогическо конструиране – дидактически, психологически и социални аспекти
28.02.2011

   Библиографска справка   1. Андреев, Марин. Дидактика / Марин Андреев. – С.: Нар. просвета, 1987. -416 с. 2. Андреев, …прочети повече

КЛЮЧОВА ДУМА „ИСТОРИЯ”

КЛЮЧОВА ДУМА „ИСТОРИЯ”
22.02.2011

КЛЮЧОВА ДУМА „ИСТОРИЯ”   Някои акценти в педагогическия периодичен печат     1. АНГЕЛОВА, Росица. Петко Р.Славейков в контекста на историческата образованост през Възраждането …прочети повече